STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NEU (NEUCA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 815 909,00 1 874 142,00 2 077 586,00 1 922 863,00 1 940 616,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 400,00 -6 668,00 24 235,00 25 248,00 16 294,00
Zysk (strata) brutto 3 310,00 -12 520,00 12 595,00 233 073,00 3 639,00
Zysk (strata) netto 1 849,00 -11 150,00 9 047,00 228 597,00 1 786,00
Aktywa razem 3 507 103,00 3 481 129,00 3 581 229,00 3 769 004,00 3 632 985,00
Kapitał własny 70 144,00 68 625,00 67 243,00 224 305,00 183 219,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 628,30 4 532,79 4 536,54 4 536,54 4 547,96
Wartość księgowa na jedną akcję 15,16 15,14 14,82 49,44 40,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 -2,46 1,99 50,39 0,39
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 867 122,00 1 950 446,00 2 137 432,00 1 986 487,00 2 005 054,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 013,00 28 473,00 46 961,00 37 552,00 38 329,00
Zysk (strata) brutto 32 580,00 34 924,00 47 008,00 38 262,00 36 126,00
Zysk (strata) netto 25 607,00 25 888,00 36 307,00 28 861,00 27 967,00
Aktywa razem 3 072 547,00 3 115 792,00 3 221 689,00 3 208 031,00 3 269 862,00
Kapitał własny 615 660,00 653 622,00 674 630,00 631 955,00 617 050,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 628,30 4 532,79 4 536,54 4 536,54 4 547,96
Wartość księgowa na jedną akcję 133,02 144,20 148,71 139,30 135,68
Zysk (strata) na jedną akcję 5,53 5,71 8,00 6,36 6,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 250 478,00 6 801 585,00 6 908 164,00 7 286 831,00 7 531 846,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 239,00 32 167,00 63 036,00 60 395,00 49 870,00
Zysk (strata) brutto 30 803,00 -3 335,00 48 621,00 52 171,00 4 415,00
Zysk (strata) netto 27 627,00 -4 632,00 43 426,00 45 170,00 -1 275,00
Aktywa razem 3 040 277,00 3 091 936,00 3 052 812,00 3 341 380,00 3 481 129,00
Kapitał własny 260 046,00 216 197,00 143 145,00 161 777,00 68 625,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 553,77 4 449,00 4 410,03 4 677,73 4 532,79
Wartość księgowa na jedną akcję 57,11 48,59 32,46 34,58 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję 6,07 -1,04 9,85 9,66 -0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 568 700,00 6 945 703,00 7 077 194,00 7 485 234,00 7 753 263,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 76 613,00 119 391,00 139 106,00 121 747,00 127 007,00
Zysk (strata) brutto 78 688,00 121 177,00 140 191,00 123 728,00 129 633,00
Zysk (strata) netto 93 070,00 101 284,00 111 727,00 94 497,00 98 274,00
Aktywa razem 2 566 577,00 2 681 376,00 2 690 446,00 2 909 958,00 3 115 792,00
Kapitał własny 454 995,00 517 005,00 577 867,00 645 554,00 653 622,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 553,77 4 449,00 4 410,03 4 677,73 4 532,79
Wartość księgowa na jedną akcję 99,92 116,21 131,04 138,01 144,20
Zysk (strata) na jedną akcję 20,44 22,77 25,34 20,20 21,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.06.2017 2019 DM PKO BP 8 327 000 134 000 -
06.06.2017 2018 DM PKO BP 7 944 000 125 000 -
06.06.2017 2017 DM PKO BP 7 526 000 117 000 -
04.02.2014 2015 DM IDM SA 7 761 300 112 100 -
04.02.2014 2014 DM IDM SA 7 067 800 84 900 -
03.08.2012 2014 BM BGŻ S.A. 6 207 750 65 520 -
03.08.2012 2013 BM BGŻ S.A. 6 123 360 65 250 -
03.08.2012 2012 BM BGŻ S.A. 6 035 470 63 540 -
24.10.2011 2012 BM BGŻ S.A. 6 450 800 69 300 -
24.10.2011 2011 BM BGŻ S.A. 6 450 800 45 000 -