STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NEU (NEUCA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 077 586,00 1 922 863,00 1 940 616,00 2 078 158,00 2 571 138,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 356,00 25 248,00 16 294,00 6 785,00 44 392,00
Zysk (strata) brutto 12 452,00 233 073,00 3 639,00 -1 092,00 29 290,00
Zysk (strata) netto 8 931,00 228 597,00 1 786,00 -1 661,00 22 348,00
Aktywa razem 3 576 974,00 3 769 004,00 3 632 985,00 3 798 450,00 4 171 543,00
Kapitał własny 66 058,00 224 305,00 183 219,00 184 241,00 223 582,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 536,54 4 536,54 4 547,96 4 562,08 4 643,62
Wartość księgowa na jedną akcję 14,56 49,44 40,29 40,39 48,15
Zysk (strata) na jedną akcję 1,97 50,39 0,39 -0,36 4,81
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 137 432,00 1 986 487,00 2 005 054,00 2 149 754,00 2 637 349,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 109,00 37 552,00 38 329,00 34 331,00 70 109,00
Zysk (strata) brutto 46 843,00 38 262,00 36 126,00 33 630,00 63 939,00
Zysk (strata) netto 36 173,00 28 861,00 27 967,00 24 520,00 49 454,00
Aktywa razem 3 217 013,00 3 208 031,00 3 269 862,00 3 411 219,00 3 834 709,00
Kapitał własny 673 374,00 631 955,00 617 050,00 644 227,00 710 674,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 536,54 4 536,54 4 547,96 4 562,08 4 643,62
Wartość księgowa na jedną akcję 148,43 139,30 135,68 141,21 153,04
Zysk (strata) na jedną akcję 7,97 6,36 6,15 5,38 10,65
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 801 585,00 6 908 164,00 7 286 831,00 7 539 297,00 8 019 223,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 167,00 63 036,00 60 395,00 57 623,00 72 562,00
Zysk (strata) brutto -3 335,00 48 621,00 52 171,00 3 882,00 248 215,00
Zysk (strata) netto -4 632,00 43 426,00 45 170,00 -1 748,00 237 769,00
Aktywa razem 3 091 936,00 3 052 812,00 3 341 380,00 3 578 703,00 3 798 450,00
Kapitał własny 216 197,00 143 145,00 161 777,00 57 610,00 184 241,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 449,00 4 410,03 4 677,73 4 532,79 4 562,08
Wartość księgowa na jedną akcję 48,59 32,46 34,58 12,71 40,39
Zysk (strata) na jedną akcję -1,04 9,85 9,66 -0,39 52,12
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 6 945 703,00 7 077 194,00 7 485 234,00 7 753 263,00 8 278 727,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 119 391,00 139 106,00 121 747,00 132 472,00 157 173,00
Zysk (strata) brutto 121 177,00 140 191,00 123 728,00 125 923,00 155 026,00
Zysk (strata) netto 101 284,00 111 727,00 94 497,00 95 271,00 117 655,00
Aktywa razem 2 681 376,00 2 690 446,00 2 909 958,00 3 221 528,00 3 411 219,00
Kapitał własny 517 005,00 577 867,00 645 554,00 637 638,00 644 227,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 449,00 4 410,03 4 677,73 4 532,79 4 562,08
Wartość księgowa na jedną akcję 116,21 131,04 138,01 140,67 141,21
Zysk (strata) na jedną akcję 22,77 25,34 20,20 21,02 25,79
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
06.06.2017 2019 DM PKO BP 8 327 000 134 000 -
06.06.2017 2018 DM PKO BP 7 944 000 125 000 -
06.06.2017 2017 DM PKO BP 7 526 000 117 000 -
04.02.2014 2015 DM IDM SA 7 761 300 112 100 -
04.02.2014 2014 DM IDM SA 7 067 800 84 900 -
03.08.2012 2014 BM BGŻ S.A. 6 207 750 65 520 -
03.08.2012 2013 BM BGŻ S.A. 6 123 360 65 250 -
03.08.2012 2012 BM BGŻ S.A. 6 035 470 63 540 -
24.10.2011 2012 BM BGŻ S.A. 6 450 800 69 300 -
24.10.2011 2011 BM BGŻ S.A. 6 450 800 45 000 -