STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTT (NTTSYSTEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 105 699,00 138 928,00 97 149,00 136 314,00 127 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 144,00 533,00 1 379,00 1 687,00 1 372,00
Zysk (strata) brutto 455,00 907,00 1 070,00 1 619,00 1 683,00
Zysk (strata) netto 240,00 790,00 937,00 1 295,00 944,00
Aktywa razem 191 716,00 178 861,00 175 797,00 179 493,00 203 454,00
Kapitał własny 131 310,00 132 188,00 133 125,00 134 420,00 133 869,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,48 9,54 9,61 9,71 9,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,06 0,07 0,09 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 105 717,00 139 243,00 96 892,00 137 853,00 128 624,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 037,00 577,00 2 017,00 1 570,00 1 296,00
Zysk (strata) brutto 348,00 951,00 1 708,00 1 502,00 1 607,00
Zysk (strata) netto 133,00 793,00 1 446,00 1 164,00 882,00
Aktywa razem 193 158,00 180 326,00 177 839,00 181 588,00 206 486,00
Kapitał własny 132 384,00 133 264,00 134 710,00 135 873,00 135 261,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,56 9,62 9,73 9,81 9,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,06 0,10 0,08 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 725 556,00 679 310,00 577 485,00 461 068,00 384 625,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 550,00 7 556,00 6 679,00 1 188,00 5 270,00
Zysk (strata) brutto 4 766,00 5 661,00 3 608,00 2 119,00 5 403,00
Zysk (strata) netto 2 942,00 4 931,00 3 039,00 1 752,00 4 484,00
Aktywa razem 240 902,00 247 684,00 240 619,00 174 363,00 178 861,00
Kapitał własny 126 934,00 129 812,00 127 763,00 129 515,00 132 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,17 9,37 9,23 9,35 9,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,36 0,22 0,13 0,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 725 556,00 730 937,00 595 391,00 463 829,00 385 547,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 901,00 8 645,00 7 138,00 1 048,00 5 515,00
Zysk (strata) brutto 5 117,00 6 750,00 4 084,00 1 980,00 5 648,00
Zysk (strata) netto 3 293,00 5 737,00 3 411,00 1 613,00 4 688,00
Aktywa razem 240 936,00 297 869,00 242 115,00 175 569,00 180 326,00
Kapitał własny 126 768,00 130 452,00 128 774,00 130 387,00 133 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,15 9,42 9,30 9,41 9,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,41 0,25 0,12 0,34