STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTT (NTTSYSTEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 66 182,00 73 816,00 105 699,00 138 928,00 97 149,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 638,00 2 955,00 1 144,00 533,00 1 379,00
Zysk (strata) brutto 745,00 3 296,00 455,00 907,00 1 070,00
Zysk (strata) netto 617,00 2 837,00 240,00 790,00 937,00
Aktywa razem 163 166,00 179 144,00 191 716,00 178 861,00 175 797,00
Kapitał własny 130 132,00 132 710,00 131 310,00 132 188,00 133 125,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,40 9,58 9,48 9,54 9,61
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,21 0,02 0,06 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 66 272,00 74 315,00 105 717,00 139 243,00 96 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 600,00 3 301,00 1 037,00 577,00 2 017,00
Zysk (strata) brutto 707,00 3 642,00 348,00 951,00 1 708,00
Zysk (strata) netto 579,00 3 183,00 133,00 793,00 1 446,00
Aktywa razem 164 498,00 180 653,00 193 158,00 180 326,00 177 839,00
Kapitał własny 130 966,00 133 890,00 132 384,00 133 264,00 134 710,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,46 9,67 9,56 9,62 9,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,23 0,01 0,06 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 725 556,00 679 310,00 577 485,00 461 068,00 384 625,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 550,00 7 556,00 6 679,00 1 188,00 5 270,00
Zysk (strata) brutto 4 766,00 5 661,00 3 608,00 2 119,00 5 403,00
Zysk (strata) netto 2 942,00 4 931,00 3 039,00 1 752,00 4 484,00
Aktywa razem 240 902,00 247 684,00 240 619,00 174 363,00 178 861,00
Kapitał własny 126 934,00 129 812,00 127 763,00 129 515,00 132 188,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,17 9,37 9,23 9,35 9,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,36 0,22 0,13 0,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 725 556,00 730 937,00 595 391,00 463 829,00 385 547,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 901,00 8 645,00 7 138,00 1 048,00 5 515,00
Zysk (strata) brutto 5 117,00 6 750,00 4 084,00 1 980,00 5 648,00
Zysk (strata) netto 3 293,00 5 737,00 3 411,00 1 613,00 4 688,00
Aktywa razem 240 936,00 297 869,00 242 115,00 175 569,00 180 326,00
Kapitał własny 126 768,00 130 452,00 128 774,00 130 387,00 133 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00 13 850,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,15 9,42 9,30 9,41 9,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,41 0,25 0,12 0,34