STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NXB (NEXTBIKE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 577,00 20 551,00 20 242,00 22 505,00 17 299,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 026,00 890,00 -5 349,00 845,00 -6 408,00
Zysk (strata) brutto 2 513,00 -581,00 -6 088,00 192,00 -10 692,00
Zysk (strata) netto 1 732,00 -683,00 -5 088,00 -444,00 -11 363,00
Aktywa razem 95 520,00 103 094,00 117 259,00 120 981,00 112 031,00
Kapitał własny 15 639,00 14 956,00 9 868,00 9 425,00 -1 938,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,60 13,97 9,21 8,80 -1,81
Zysk (strata) na jedną akcję 1,62 -0,64 -4,75 -0,42 -10,61
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 814,00 20 715,00 20 758,00 22 808,00 18 012,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 119,00 406,00 -5 643,00 -290,00 -6 859,00
Zysk (strata) brutto 2 593,00 -1 075,00 -6 389,00 -950,00 -15 172,00
Zysk (strata) netto 1 812,00 -721,00 -5 001,00 -2 542,00 -15 504,00
Aktywa razem 94 683,00 101 153,00 115 931,00 115 048,00 112 625,00
Kapitał własny 14 763,00 14 040,00 9 039,00 6 500,00 -9 002,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,78 13,11 8,44 6,07 -8,41
Zysk (strata) na jedną akcję 1,69 -0,67 -4,67 -2,37 -14,48
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 17 142,00 31 844,00 43 512,00 60 837,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 766,00 6 146,00 7 610,00 3 281,00
Zysk (strata) brutto - -366,00 4 889,00 6 200,00 492,00
Zysk (strata) netto - -371,00 3 766,00 4 730,00 -292,00
Aktywa razem - 24 176,00 39 932,00 68 683,00 103 094,00
Kapitał własny - 2 015,00 4 790,00 15 248,00 14 956,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,88 4,47 14,24 13,97
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,35 3,52 4,42 -0,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 43 513,00 61 238,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 7 279,00 2 867,00
Zysk (strata) brutto - - - 5 834,00 32,00
Zysk (strata) netto - - - 4 364,00 -296,00
Aktywa razem - - - 67 785,00 101 153,00
Kapitał własny - - - 14 336,00 14 040,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1 071,00 1 071,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 13,39 13,11
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 4,08 -0,28