STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NXB (NEXTBIKE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 20 242,00 22 505,00 17 299,00 14 135,00 9 129,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 350,00 845,00 -6 408,00 -8 612,00 -5 182,00
Zysk (strata) brutto -6 088,00 192,00 -10 692,00 -5 993,00 -6 072,00
Zysk (strata) netto -5 088,00 -444,00 -11 363,00 -5 993,00 -6 072,00
Aktywa razem 117 259,00 120 981,00 112 031,00 104 802,00 98 239,00
Kapitał własny 9 868,00 9 425,00 -1 938,00 5 262,00 -811,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 296,00 1 711,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,21 8,80 -1,81 4,06 -0,47
Zysk (strata) na jedną akcję -4,75 -0,42 -10,61 -4,62 -3,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 20 758,00 22 808,00 18 012,00 14 089,00 9 285,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 643,00 -290,00 -6 859,00 -7 343,00 -5 102,00
Zysk (strata) brutto -6 389,00 -950,00 -15 172,00 -712,00 -6 007,00
Zysk (strata) netto -5 001,00 -2 542,00 -15 504,00 -952,00 -6 007,00
Aktywa razem 115 931,00 115 048,00 112 625,00 102 268,00 96 453,00
Kapitał własny 9 039,00 6 500,00 -9 002,00 3 236,00 -2 770,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 296,00 1 711,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,44 6,07 -8,41 2,50 -1,62
Zysk (strata) na jedną akcję -4,67 -2,37 -14,48 -0,74 -3,51
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 142,00 31 844,00 43 512,00 60 837,00 74 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 766,00 6 146,00 7 610,00 3 281,00 -19 524,00
Zysk (strata) brutto -366,00 4 889,00 6 200,00 492,00 -22 580,00
Zysk (strata) netto -371,00 3 766,00 4 730,00 -292,00 -22 887,00
Aktywa razem 24 176,00 39 932,00 68 683,00 103 094,00 104 802,00
Kapitał własny 2 015,00 4 790,00 15 248,00 14 956,00 5 262,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 071,00 1 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 4,47 14,24 13,97 4,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 3,52 4,42 -0,27 -17,66
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 43 513,00 61 238,00 75 667,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 7 279,00 2 867,00 -20 135,00
Zysk (strata) brutto - - 5 834,00 32,00 -23 223,00
Zysk (strata) netto - - 4 364,00 -296,00 -23 998,00
Aktywa razem - - 67 785,00 101 153,00 102 268,00
Kapitał własny - - 14 336,00 14 040,00 3 236,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 071,00 1 071,00 1 296,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 13,39 13,11 2,50
Zysk (strata) na jedną akcję - - 4,08 -0,28 -18,52