STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BCM (BETACOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 648,00 36 192,00 25 010,00 17 906,00 21 993,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11,00 -235,00 548,00 1 354,00 102,00
Zysk (strata) brutto -21,00 -376,00 517,00 1 329,00 69,00
Zysk (strata) netto -26,00 -313,00 399,00 1 071,00 32,00
Aktywa razem 52 931,00 48 535,00 52 655,00 40 279,00 40 757,00
Kapitał własny 21 037,00 19 209,00 19 608,00 20 679,00 20 711,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,41 9,51 9,71 10,24 10,25
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,16 0,20 0,53 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 93 811,00 105 131,00 123 557,00 157 810,00 106 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 925,00 2 184,00 596,00 3 254,00 1 656,00
Zysk (strata) brutto 2 153,00 2 324,00 595,00 3 216,00 1 449,00
Zysk (strata) netto 1 703,00 1 823,00 427,00 2 557,00 1 131,00
Aktywa razem 56 221,00 54 974,00 52 301,00 57 759,00 40 279,00
Kapitał własny 19 488,00 19 796,00 18 607,00 21 063,00 20 679,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,65 9,80 9,21 10,43 10,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,84 0,90 0,21 1,27 0,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.02.2006 2007 DM PKO BP 144 245 6 221 -
13.02.2006 2006 DM PKO BP 133 560 5 349 -
13.02.2006 2008 DM PKO BP 152 899 7 073 -
17.01.2006 2005 DM PKO BP 120 000 4 049 -