STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BCM (BETACOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 010,00 17 906,00 21 993,00 27 090,00 28 074,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 548,00 1 354,00 102,00 -845,00 -286,00
Zysk (strata) brutto 517,00 1 329,00 69,00 -837,00 -314,00
Zysk (strata) netto 399,00 1 071,00 32,00 -666,00 -277,00
Aktywa razem 52 655,00 40 279,00 40 757,00 46 406,00 45 500,00
Kapitał własny 19 608,00 20 679,00 20 711,00 19 439,00 19 162,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,71 10,24 10,25 9,62 9,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,53 0,02 -0,33 -0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 93 811,00 105 131,00 123 557,00 157 810,00 106 756,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 925,00 2 184,00 596,00 3 254,00 1 656,00
Zysk (strata) brutto 2 153,00 2 324,00 595,00 3 216,00 1 449,00
Zysk (strata) netto 1 703,00 1 823,00 427,00 2 557,00 1 131,00
Aktywa razem 56 221,00 54 974,00 52 301,00 57 759,00 40 279,00
Kapitał własny 19 488,00 19 796,00 18 607,00 21 063,00 20 679,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00 2 020,00
Wartość księgowa na jedną akcję 9,65 9,80 9,21 10,43 10,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,84 0,90 0,21 1,27 0,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.02.2006 2007 DM PKO BP 144 245 6 221 -
13.02.2006 2006 DM PKO BP 133 560 5 349 -
13.02.2006 2008 DM PKO BP 152 899 7 073 -
17.01.2006 2005 DM PKO BP 120 000 4 049 -