STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE (POLICE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 724 844,00 573 473,00 542 530,00 578 244,00 644 694,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 342,00 -1 405,00 -6 852,00 9 567,00 15 072,00
Zysk (strata) brutto 78 109,00 -5 180,00 -14 414,00 8 176,00 1 483,00
Zysk (strata) netto 65 466,00 132,00 -12 509,00 7 398,00 868,00
Aktywa razem 2 475 305,00 2 283 574,00 2 312 773,00 2 487 698,00 2 808 348,00
Kapitał własny 1 215 437,00 1 213 462,00 1 200 953,00 1 208 154,00 1 705 419,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 124 175,77
Wartość księgowa na jedną akcję 16,21 16,18 16,01 16,11 13,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,00 -0,17 0,10 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 726 661,00 576 186,00 546 502,00 582 969,00 648 224,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 536,00 -4 453,00 -11 312,00 4 483,00 9 163,00
Zysk (strata) brutto 61 012,00 206,00 -10 939,00 4 687,00 29 555,00
Zysk (strata) netto 49 506,00 5 606,00 -9 296,00 3 380,00 13 850,00
Aktywa razem 2 566 825,00 2 361 691,00 2 496 939,00 2 933 500,00 3 450 364,00
Kapitał własny 1 135 938,00 1 139 436,00 1 131 550,00 1 133 753,00 1 643 432,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 124 175,77
Wartość księgowa na jedną akcję 15,15 15,19 15,09 15,12 13,24
Zysk (strata) na jedną akcję 0,66 0,08 -0,12 0,05 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 719 273,00 2 385 094,00 2 585 370,00 2 411 461,00 2 419 091,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 192 420,00 112 997,00 178 892,00 26 710,00 68 652,00
Zysk (strata) brutto 164 936,00 85 544,00 173 902,00 33 190,00 66 691,00
Zysk (strata) netto 129 597,00 63 983,00 133 206,00 29 532,00 60 487,00
Aktywa razem 1 898 735,00 2 000 928,00 2 173 489,00 2 295 194,00 2 487 698,00
Kapitał własny 997 370,00 1 059 624,00 1 161 629,00 1 149 971,00 1 208 154,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,30 14,13 15,49 15,33 16,11
Zysk (strata) na jedną akcję 1,73 0,85 1,78 0,39 0,81
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 741 040,00 2 417 488,00 2 599 577,00 2 421 347,00 2 432 318,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 198 940,00 70 267,00 128 371,00 8 238,00 48 254,00
Zysk (strata) brutto 193 060,00 66 977,00 126 649,00 -41 064,00 54 966,00
Zysk (strata) netto 158 455,00 70 915,00 108 976,00 -29 466,00 49 196,00
Aktywa razem 1 901 444,00 2 026 285,00 2 165 926,00 2 368 435,00 2 933 500,00
Kapitał własny 1 011 073,00 1 072 407,00 1 154 816,00 1 086 425,00 1 133 753,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,48 14,30 15,40 14,49 15,12
Zysk (strata) na jedną akcję 2,11 0,95 1,45 -0,39 0,66
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2013 2015 DM BDM S.A. 2 576 600 159 000 -
20.11.2013 2013 DM BDM S.A. 2 493 900 68 300 -
20.11.2013 2014 DM BDM S.A. 2 421 400 152 700 -
08.10.2012 2013 DM IDM SA 2 919 400 168 900 -
08.10.2012 2012 DM IDM SA 3 119 200 137 100 -
03.10.2008 2009 DM PKO BP 2 686 700 151 960 -
03.10.2008 2008 DM PKO BP 2 880 080 327 990 -
01.09.2008 2009 DM PKO BP 2 686 700 151 960 -
01.09.2008 2008 DM PKO BP 2 880 080 327 990 -
15.04.2008 2008 DM Millennium 2 573 500 256 100 -