STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PCE (POLICE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 549 984,00 621 217,00 724 844,00 573 473,00 542 530,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 395,00 -1 593,00 67 342,00 -1 405,00 -6 852,00
Zysk (strata) brutto -20 436,00 -7 151,00 78 109,00 -5 180,00 -14 414,00
Zysk (strata) netto -18 692,00 -4 425,00 65 466,00 132,00 -12 509,00
Aktywa razem 2 188 604,00 2 295 194,00 2 475 305,00 2 283 574,00 2 312 773,00
Kapitał własny 1 152 400,00 1 149 971,00 1 215 437,00 1 213 462,00 1 200 953,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,37 15,33 16,21 16,18 16,01
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 -0,06 0,87 0,00 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 552 078,00 623 947,00 726 661,00 576 186,00 546 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 575,00 -6 123,00 59 536,00 -4 453,00 -11 312,00
Zysk (strata) brutto -21 553,00 -7 245,00 61 012,00 206,00 -10 939,00
Zysk (strata) netto -18 632,00 1 788,00 49 506,00 5 606,00 -9 296,00
Aktywa razem 2 253 608,00 2 368 435,00 2 566 825,00 2 361 691,00 2 496 939,00
Kapitał własny 1 082 880,00 1 086 425,00 1 135 938,00 1 139 436,00 1 131 550,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,44 14,49 15,15 15,19 15,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,02 0,66 0,08 -0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 376 763,00 2 719 273,00 2 385 094,00 2 585 370,00 2 411 461,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 101 121,00 192 420,00 112 997,00 178 892,00 26 710,00
Zysk (strata) brutto 101 824,00 164 936,00 85 544,00 173 902,00 33 190,00
Zysk (strata) netto 82 677,00 129 597,00 63 983,00 133 206,00 29 532,00
Aktywa razem 1 875 543,00 1 898 735,00 2 000 928,00 2 173 489,00 2 295 194,00
Kapitał własny 1 040 784,00 997 370,00 1 059 624,00 1 161 629,00 1 149 971,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,88 13,30 14,13 15,49 15,33
Zysk (strata) na jedną akcję 1,10 1,73 0,85 1,78 0,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 412 443,00 2 741 040,00 2 417 488,00 2 599 577,00 2 421 347,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 796,00 198 940,00 70 267,00 128 371,00 8 238,00
Zysk (strata) brutto 74 608,00 193 060,00 66 977,00 126 649,00 -41 064,00
Zysk (strata) netto 63 544,00 158 455,00 70 915,00 108 976,00 -29 466,00
Aktywa razem 2 078 712,00 1 901 444,00 2 026 285,00 2 165 926,00 2 368 435,00
Kapitał własny 1 012 426,00 1 011 073,00 1 072 407,00 1 154 816,00 1 086 425,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,50 13,48 14,30 15,40 14,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,85 2,11 0,95 1,45 -0,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.11.2013 2015 DM BDM S.A. 2 576 600 159 000 -
20.11.2013 2013 DM BDM S.A. 2 493 900 68 300 -
20.11.2013 2014 DM BDM S.A. 2 421 400 152 700 -
08.10.2012 2013 DM IDM SA 2 919 400 168 900 -
08.10.2012 2012 DM IDM SA 3 119 200 137 100 -
03.10.2008 2009 DM PKO BP 2 686 700 151 960 -
03.10.2008 2008 DM PKO BP 2 880 080 327 990 -
01.09.2008 2009 DM PKO BP 2 686 700 151 960 -
01.09.2008 2008 DM PKO BP 2 880 080 327 990 -
15.04.2008 2008 DM Millennium 2 573 500 256 100 -