STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTP (XTPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 564,00 215,00 1 377,00 1,00 470,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 520,00 -2 636,00 -13 249,00 -2 726,00 -2 560,00
Zysk (strata) brutto -2 529,00 -2 632,00 -13 262,00 -2 573,00 -6 142,00
Zysk (strata) netto -2 516,00 -2 650,00 -13 264,00 -2 587,00 -6 177,00
Aktywa razem 9 969,00 7 687,00 6 722,00 12 883,00 8 792,00
Kapitał własny 8 937,00 6 288,00 4 615,00 11 630,00 6 892,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1,78 1,78 1,78 1 904,22 1 904,22
Wartość księgowa na jedną akcję 5 009,53 3 524,66 2 586,88 6,11 3,62
Zysk (strata) na jedną akcję -1 410,31 -1 485,43 -7 434,98 -1,36 -3,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 564,00 215,00 1 377,00 1,00 470,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 520,00 -3 326,00 -13 580,00 -2 982,00 -4 203,00
Zysk (strata) brutto -2 529,00 -3 322,00 -13 638,00 -2 869,00 -4 296,00
Zysk (strata) netto -2 516,00 -3 341,00 -13 241,00 -2 483,00 -4 732,00
Aktywa razem 9 969,00 6 601,00 5 253,00 10 980,00 8 838,00
Kapitał własny 8 937,00 5 101,00 3 086,00 9 700,00 6 907,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1,78 1,78 1,78 1 904,22 1 904,22
Wartość księgowa na jedną akcję 5 009,53 2 859,31 1 729,82 5,09 3,63
Zysk (strata) na jedną akcję -1 410,31 -1 872,76 -7 422,09 -1,30 -2,49
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 39,00 1 763,00 2 267,00 2 063,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -2 282,00 -3 951,00 -7 243,00 -21 171,00
Zysk (strata) brutto - -2 289,00 -3 962,00 -7 243,00 -24 609,00
Zysk (strata) netto - -2 289,00 -3 939,00 -7 209,00 -24 678,00
Aktywa razem - 2 616,00 8 087,00 9 969,00 8 792,00
Kapitał własny - 1 754,00 7 217,00 8 937,00 6 892,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 540,22 1,78 1,78 1 904,22
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,14 4 045,40 5 009,53 3,62
Zysk (strata) na jedną akcję - -1,49 -2 207,96 -4 040,92 -12,96
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - - 2 267,00 2 063,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -7 243,00 -24 091,00
Zysk (strata) brutto - - - -7 243,00 -24 125,00
Zysk (strata) netto - - - -7 209,00 -23 797,00
Aktywa razem - - - 9 969,00 8 838,00
Kapitał własny - - - 8 937,00 6 907,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1,78 1 904,22
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 5 009,53 3,63
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -4 040,92 -12,50