STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

XTP (XTPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 476,00 447,00 564,00 215,00 1 377,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 749,00 -2 110,00 -2 520,00 -2 636,00 -13 249,00
Zysk (strata) brutto -1 746,00 -2 127,00 -2 529,00 -2 632,00 -13 262,00
Zysk (strata) netto -1 706,00 -2 145,00 -2 516,00 -2 650,00 -13 264,00
Aktywa razem 5 848,00 8 264,00 9 969,00 7 687,00 6 722,00
Kapitał własny 4 669,00 6 941,00 8 937,00 6 288,00 4 615,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78
Wartość księgowa na jedną akcję 2 617,15 3 890,70 5 009,53 3 524,66 2 586,88
Zysk (strata) na jedną akcję -956,28 -1 202,35 -1 410,31 -1 485,43 -7 434,98
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ' IQ' IQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży - - 780,00 215,00 1 377,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -863,00 -3 326,00 -13 580,00
Zysk (strata) brutto - - -841,00 -3 322,00 -13 638,00
Zysk (strata) netto - - -841,00 -3 341,00 -13 241,00
Aktywa razem - - 7 276,00 6 601,00 5 253,00
Kapitał własny - - 6 376,00 5 101,00 3 086,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1,78 1,78 1,78
Wartość księgowa na jedną akcję - - 3 573,99 2 859,31 1 729,82
Zysk (strata) na jedną akcję - - -471,41 -1 872,76 -7 422,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 39,00 1 763,00 2 267,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -2 282,00 -3 951,00 -7 243,00
Zysk (strata) brutto - - -2 289,00 -3 962,00 -7 243,00
Zysk (strata) netto - - -2 289,00 -3 939,00 -7 209,00
Aktywa razem - - 2 616,00 8 087,00 9 969,00
Kapitał własny - - 1 754,00 7 217,00 8 937,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 540,22 1,78 1,78
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,14 4 045,40 5 009,53
Zysk (strata) na jedną akcję - - -1,49 -2 207,96 -4 040,92