STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH (PRIMETECH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 6 342,00 18 117,00 10 151,00 6 653,00 6 608,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -391,00 -364,00 1 115,00 -797,00 1 003,00
Zysk (strata) brutto -1 903,00 -1 896,00 -313,00 -1 675,00 855,00
Zysk (strata) netto -1 992,00 -2 234,00 -690,00 -1 816,00 851,00
Aktywa razem 255 147,00 229 649,00 226 486,00 21 889,00 21 181,00
Kapitał własny 3 860,00 2 213,00 1 523,00 -1 337,00 -486,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,14 0,10 -0,09 -0,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,14 -0,04 -0,12 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 63 748,00 92 148,00 71 922,00 48 553,00 10 616,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 358,00 9 676,00 5 395,00 2 239,00 1 512,00
Zysk (strata) brutto 1 480,00 7 833,00 3 185,00 121 262,00 -3 934,00
Zysk (strata) netto 391,00 5 808,00 1 976,00 120 659,00 -4 046,00
Aktywa razem 236 689,00 218 217,00 217 179,00 39 558,00 30 698,00
Kapitał własny -122 470,00 -116 755,00 -114 846,00 5 838,00 1 792,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję -7,85 -7,48 -7,36 0,37 0,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,37 0,13 7,73 -0,26
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 365 027,00 668 495,00 482 794,00 68 493,00 38 215,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 91 236,00 -288 391,00 -671 882,00 15 596,00 1 412,00
Zysk (strata) brutto 98 777,00 -404 086,00 -822 151,00 8 490,00 -5 090,00
Zysk (strata) netto 98 383,00 -348 927,00 -895 844,00 66 354,00 11 582,00
Aktywa razem 1 843 822,00 1 868 118,00 1 257 037,00 958 795,00 229 649,00
Kapitał własny 1 538 213,00 937 894,00 303 415,00 365 683,00 2 213,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 332,54 74 332,54 74 332,54 74 332,54 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 20,69 12,62 4,08 4,92 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 1,32 -4,69 -12,05 0,89 0,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 433 931,00 980 660,00 777 174,00 248 495,00 302 399,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 135 586,00 -1 373 065,00 -632 210,00 14 238,00 22 619,00
Zysk (strata) brutto 130 002,00 -1 437 954,00 -724 853,00 5 959,00 15 171,00
Zysk (strata) netto 101 260,00 -1 471 912,00 -901 703,00 68 741,00 31 515,00
Aktywa razem 3 521 519,00 2 128 792,00 1 264 529,00 964 983,00 218 217,00
Kapitał własny 2 611 280,00 1 093 989,00 200 439,00 268 019,00 -116 755,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 332,54 74 332,54 74 332,54 74 332,54 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 35,13 14,72 2,70 3,61 -7,48
Zysk (strata) na jedną akcję 1,36 -19,80 -12,13 0,93 2,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2014 2016 DM BPS 1 479 100 90 100 -
28.04.2014 2015 DM BPS 1 435 800 79 500 -
28.04.2014 2014 DM BPS 1 394 100 73 900 -
13.04.2014 2015 DM IDM SA 1 527 400 111 300 -
13.04.2014 2014 DM IDM SA 1 453 500 99 300 -
13.04.2014 2016 DM IDM SA 1 617 100 130 600 -
08.05.2012 2013 DM BDM S.A. 2 187 200 173 100 -
08.05.2012 2014 DM BDM S.A. 2 333 300 176 600 -
08.05.2012 2012 DM BDM S.A. 2 012 100 94 100 -
06.03.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 2 038 200 166 200 -