STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH (PRIMETECH)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 6 823,00 6 653,00 6 608,00 6 497,00 6 603,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 122,00 -797,00 1 003,00 -3 719,00 326,00
Zysk (strata) brutto -306,00 -1 675,00 855,00 -3 862,00 609,00
Zysk (strata) netto -690,00 -1 816,00 851,00 -3 743,00 788,00
Aktywa razem 226 486,00 21 889,00 21 181,00 17 205,00 18 130,00
Kapitał własny 1 523,00 -1 337,00 -486,00 -2 864,00 -2 076,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 -0,09 -0,03 -0,18 -0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,12 0,06 -0,24 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 68 594,00 48 553,00 10 616,00 10 505,00 10 161,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 402,00 2 239,00 1 512,00 1 185,00 588,00
Zysk (strata) brutto 3 192,00 121 262,00 -3 934,00 983,00 865,00
Zysk (strata) netto 1 976,00 120 659,00 -4 046,00 1 423,00 994,00
Aktywa razem 217 179,00 39 558,00 30 698,00 29 336,00 28 451,00
Kapitał własny -114 846,00 5 838,00 1 792,00 3 284,00 4 278,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję -7,36 0,37 0,12 0,21 0,27
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 7,73 -0,26 0,09 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 668 495,00 482 794,00 68 493,00 26 646,00 26 581,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -288 391,00 -671 882,00 15 596,00 1 469,00 -2 583,00
Zysk (strata) brutto -404 086,00 -822 151,00 8 490,00 -5 033,00 -4 988,00
Zysk (strata) netto -348 927,00 -895 844,00 66 354,00 11 582,00 -5 398,00
Aktywa razem 1 868 118,00 1 257 037,00 958 795,00 229 649,00 17 205,00
Kapitał własny 937 894,00 303 415,00 365 683,00 2 213,00 -2 864,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 332,54 74 332,54 74 332,54 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 12,62 4,08 4,92 0,14 -0,18
Zysk (strata) na jedną akcję -4,69 -12,05 0,89 0,74 -0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 980 660,00 777 174,00 248 495,00 290 830,00 138 268,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 373 065,00 -632 210,00 14 238,00 22 676,00 10 194,00
Zysk (strata) brutto -1 437 954,00 -724 853,00 5 959,00 15 228,00 121 503,00
Zysk (strata) netto -1 471 912,00 -901 703,00 68 741,00 31 515,00 120 012,00
Aktywa razem 2 128 792,00 1 264 529,00 964 983,00 218 217,00 29 336,00
Kapitał własny 1 093 989,00 200 439,00 268 019,00 -116 755,00 3 284,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 74 332,54 74 332,54 74 332,54 15 609,83 15 609,83
Wartość księgowa na jedną akcję 14,72 2,70 3,61 -7,48 0,21
Zysk (strata) na jedną akcję -19,80 -12,13 0,93 2,02 7,69
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2014 2016 DM BPS 1 479 100 90 100 -
28.04.2014 2015 DM BPS 1 435 800 79 500 -
28.04.2014 2014 DM BPS 1 394 100 73 900 -
13.04.2014 2015 DM IDM SA 1 527 400 111 300 -
13.04.2014 2014 DM IDM SA 1 453 500 99 300 -
13.04.2014 2016 DM IDM SA 1 617 100 130 600 -
08.05.2012 2013 DM BDM S.A. 2 187 200 173 100 -
08.05.2012 2014 DM BDM S.A. 2 333 300 176 600 -
08.05.2012 2012 DM BDM S.A. 2 012 100 94 100 -
06.03.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 2 038 200 166 200 -