STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX (PLASTBOX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 38 530,00 40 223,00 39 556,00 34 870,00 38 499,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 809,00 1 415,00 2 653,00 2 060,00 2 977,00
Zysk (strata) brutto 1 115,00 2 982,00 2 195,00 1 215,00 2 363,00
Zysk (strata) netto 1 048,00 2 778,00 1 797,00 938,00 1 917,00
Aktywa razem 207 551,00 214 155,00 208 179,00 208 276,00 206 397,00
Kapitał własny 88 687,00 91 465,00 93 262,00 94 200,00 96 117,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 2,12 2,18 2,22 2,25 2,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,07 0,04 0,02 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 53 187,00 58 682,00 55 397,00 45 843,00 54 679,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 083,00 3 354,00 3 527,00 1 962,00 5 005,00
Zysk (strata) brutto 2 883,00 2 601,00 4 501,00 1 120,00 2 222,00
Zysk (strata) netto 2 456,00 1 829,00 3 647,00 884,00 1 564,00
Aktywa razem 213 933,00 217 544,00 215 134,00 208 467,00 211 143,00
Kapitał własny 75 732,00 77 705,00 84 690,00 84 712,00 84 937,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 1,81 1,85 2,02 2,02 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,04 0,09 0,02 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 121 745,00 135 576,00 139 347,00 147 486,00 153 179,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 619,00 9 059,00 4 500,00 187,00 7 937,00
Zysk (strata) brutto 6 545,00 8 064,00 4 377,00 1 330,00 7 507,00
Zysk (strata) netto 5 165,00 6 571,00 3 407,00 1 626,00 6 561,00
Aktywa razem 143 890,00 152 956,00 167 713,00 193 560,00 208 276,00
Kapitał własny 89 875,00 92 672,00 89 788,00 87 639,00 94 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 2,14 2,21 2,14 2,09 2,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,16 0,08 0,04 0,16
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 140 250,00 153 227,00 160 030,00 171 513,00 213 109,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 524,00 14 905,00 10 182,00 3 634,00 11 926,00
Zysk (strata) brutto 8 508,00 13 051,00 7 397,00 2 506,00 11 105,00
Zysk (strata) netto 9 151,00 8 583,00 5 672,00 1 927,00 8 816,00
Aktywa razem 135 016,00 146 258,00 161 482,00 202 029,00 208 467,00
Kapitał własny 73 286,00 77 222,00 72 721,00 72 572,00 84 712,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 1,75 1,84 1,73 1,73 2,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,21 0,14 0,05 0,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.11.2004 2004 zarząd 48 000 1 527 -
06.08.2004 2004 zarząd 49 000 3 100 -
09.02.2004 2005 DM PKO BP 55 692 4 867 EPS 3,27 ZŁ, P/E=6,7
09.02.2004 2004 DM PKO BP 49 731 2 080 EPS 2,08 ZŁ, P/E=10,6
09.02.2004 2006 DM PKO BP 60 216 6 234 EPS 4,18 ZŁ P/E=5,3