STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLX (PLASTBOX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 39 773,00 35 337,00 38 530,00 40 223,00 39 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -158,00 13,00 1 809,00 1 415,00 2 653,00
Zysk (strata) brutto 1 496,00 -319,00 1 115,00 2 982,00 2 195,00
Zysk (strata) netto 1 456,00 23,00 1 048,00 2 778,00 1 797,00
Aktywa razem 173 097,00 193 560,00 207 551,00 214 155,00 208 179,00
Kapitał własny 87 616,00 87 639,00 88 687,00 91 465,00 93 262,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,09 2,12 2,18 2,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,00 0,03 0,07 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 45 501,00 41 399,00 53 187,00 58 682,00 55 397,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 285,00 -246,00 3 083,00 3 354,00 3 527,00
Zysk (strata) brutto -138,00 -275,00 2 883,00 2 601,00 4 501,00
Zysk (strata) netto -260,00 -155,00 2 456,00 1 829,00 3 647,00
Aktywa razem 167 717,00 202 029,00 213 933,00 217 544,00 215 134,00
Kapitał własny 72 093,00 72 572,00 75 732,00 77 705,00 84 690,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 1,72 1,73 1,81 1,85 2,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 0,06 0,04 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 119 867,00 121 745,00 135 576,00 139 347,00 147 486,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 153,00 7 619,00 9 059,00 4 500,00 187,00
Zysk (strata) brutto 4 802,00 6 545,00 8 064,00 4 377,00 1 330,00
Zysk (strata) netto 3 721,00 5 165,00 6 571,00 3 407,00 1 626,00
Aktywa razem 148 998,00 143 890,00 152 956,00 167 713,00 193 560,00
Kapitał własny 88 485,00 89 875,00 92 672,00 89 788,00 87 639,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 2,14 2,21 2,14 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,12 0,16 0,08 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 146 532,00 140 250,00 153 227,00 160 030,00 171 513,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 893,00 13 524,00 14 905,00 10 182,00 3 634,00
Zysk (strata) brutto 3 541,00 8 508,00 13 051,00 7 397,00 2 506,00
Zysk (strata) netto 2 683,00 9 151,00 8 583,00 5 672,00 1 927,00
Aktywa razem 150 644,00 135 016,00 146 258,00 161 482,00 202 029,00
Kapitał własny 74 024,00 73 286,00 77 222,00 72 721,00 72 572,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04 41 941,04
Wartość księgowa na jedną akcję 1,77 1,75 1,84 1,73 1,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,22 0,21 0,14 0,05
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.11.2004 2004 zarząd 48 000 1 527 -
06.08.2004 2004 zarząd 49 000 3 100 -
09.02.2004 2005 DM PKO BP 55 692 4 867 EPS 3,27 ZŁ, P/E=6,7
09.02.2004 2004 DM PKO BP 49 731 2 080 EPS 2,08 ZŁ, P/E=10,6
09.02.2004 2006 DM PKO BP 60 216 6 234 EPS 4,18 ZŁ P/E=5,3