STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MVP (MARVIPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 961,00 2 148,00 253,00 20 139,00 6 598,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 818,00 -4 572,00 5 451,00 928,00 1 002,00
Zysk (strata) brutto -4 317,00 10 660,00 3 876,00 1 089,00 16 558,00
Zysk (strata) netto -3 602,00 11 347,00 2 224,00 -1 148,00 16 334,00
Aktywa razem 508 676,00 560 894,00 596 484,00 604 570,00 619 960,00
Kapitał własny 193 885,00 205 232,00 207 844,00 206 696,00 223 030,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 652,85 41 652,85 41 652,85 41 652,85 41 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję 4,66 4,93 4,99 4,96 5,35
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,27 0,05 -0,03 0,39
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 530,00 50 295,00 108 112,00 87 192,00 53 549,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 991,00 11 326,00 22 069,00 10 065,00 12 113,00
Zysk (strata) brutto 5 779,00 19 435,00 19 548,00 12 551,00 12 663,00
Zysk (strata) netto 5 571,00 16 328,00 16 093,00 10 335,00 7 787,00
Aktywa razem 927 511,00 996 962,00 965 295,00 971 566,00 1 044 518,00
Kapitał własny 371 600,00 387 928,00 403 003,00 413 338,00 421 125,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 652,85 41 652,85 41 652,85 41 652,85 41 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję 8,92 9,31 9,68 9,92 10,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,39 0,39 0,25 0,19
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 51 001,00 16 144,00 23 501,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -25 443,00 -13 517,00 -2 011,00
Zysk (strata) brutto - - -14 961,00 18 492,00 11 308,00
Zysk (strata) netto - - -14 114,00 19 389,00 9 209,00
Aktywa razem - - 384 065,00 518 399,00 604 570,00
Kapitał własny - - 197 475,00 197 487,00 206 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 101,00 41 652,85 41 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1 955,20 4,74 4,96
Zysk (strata) na jedną akcję - - -139,74 0,47 0,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 219 401,00 185 724,00 266 129,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 43 590,00 36 419,00 45 045,00
Zysk (strata) brutto - - 37 159,00 21 901,00 55 907,00
Zysk (strata) netto - - 45 637,00 38 210,00 47 309,00
Aktywa razem - - 692 942,00 893 433,00 971 566,00
Kapitał własny - - 347 200,00 366 029,00 413 338,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 101,00 41 652,85 41 652,85
Wartość księgowa na jedną akcję - - 3 437,62 8,79 9,92
Zysk (strata) na jedną akcję - - 451,85 0,92 1,14