STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NNG (NANOGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -537,00 -171,00 -198,00 -115,00 -228,00
Zysk (strata) brutto -529,00 -158,00 -182,00 -115,00 -182,00
Zysk (strata) netto -529,00 -158,00 -182,00 -115,00 -182,00
Aktywa razem 29 631,00 29 459,00 32 874,00 31 513,00 32 517,00
Kapitał własny 29 577,00 29 420,00 32 789,00 30 081,00 32 492,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 970,02 12 970,02 12 970,02 13 956,57 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję 2,28 2,27 2,53 2,16 2,33
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 47,00 68,00 -9,00 212,00 6,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -872,00 -491,00 -223,00 -129,00 -391,00
Zysk (strata) brutto -879,00 -494,00 -227,00 -133,00 -394,00
Zysk (strata) netto -831,00 -542,00 -148,00 -133,00 -384,00
Aktywa razem 21 421,00 22 228,00 27 035,00 27 076,00 26 742,00
Kapitał własny 11 136,00 10 606,00 14 220,00 14 087,00 13 703,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 970,02 12 970,02 12 970,02 13 956,57 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję 0,86 0,82 1,10 1,01 0,98
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,04 -0,01 -0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 0,00 0,00 5,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -189,00 -1 248,00 -1 476,00
Zysk (strata) brutto - - -189,00 -1 248,00 -1 440,00
Zysk (strata) netto - - -189,00 -1 248,00 -1 440,00
Aktywa razem - - 32 234,00 31 890,00 32 874,00
Kapitał własny - - 28 475,00 30 678,00 32 789,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 12 100,02 12 970,02 12 970,02
Wartość księgowa na jedną akcję - - 2,35 2,37 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,02 -0,10 -0,11
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 0,00 41,00 110,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -951,00 -2 014,00 -2 405,00
Zysk (strata) brutto - - -936,00 -2 035,00 -2 423,00
Zysk (strata) netto - - -786,00 -2 017,00 -2 345,00
Aktywa razem - - 19 453,00 22 605,00 27 035,00
Kapitał własny - - 11 356,00 12 790,00 14 220,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 12 100,02 12 970,02 12 970,02
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,94 0,99 1,10
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,07 -0,16 -0,18