STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NNG (NANOGROUP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -198,00 -115,00 -228,00 -356,00 -523,00
Zysk (strata) brutto -182,00 -115,00 -182,00 -190,00 -384,00
Zysk (strata) netto -182,00 -115,00 -182,00 -190,00 -416,00
Aktywa razem 32 874,00 31 513,00 32 517,00 29 459,00 32 150,00
Kapitał własny 32 789,00 30 081,00 32 492,00 29 420,00 32 090,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 970,02 13 956,57 13 956,57 13 956,57 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję 2,53 2,16 2,33 2,11 2,30
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 106,00 212,00 6,00 120,00 14,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 880,00 -129,00 -391,00 -343,00 -845,00
Zysk (strata) brutto -1 894,00 -133,00 -394,00 -178,00 -833,00
Zysk (strata) netto -1 797,00 -133,00 -384,00 -183,00 -837,00
Aktywa razem 21 416,00 27 076,00 26 742,00 26 972,00 26 376,00
Kapitał własny 12 559,00 14 087,00 13 703,00 13 525,00 12 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 970,02 13 956,57 13 956,57 13 956,57 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję 0,97 1,01 0,98 0,97 0,88
Zysk (strata) na jedną akcję -0,14 -0,01 -0,03 -0,01 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 0,00 5,00 36,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -189,00 -1 248,00 -1 476,00 -1 223,00
Zysk (strata) brutto - -189,00 -1 248,00 -1 440,00 -871,00
Zysk (strata) netto - -189,00 -1 248,00 -1 440,00 -903,00
Aktywa razem - 32 234,00 31 890,00 32 874,00 32 150,00
Kapitał własny - 28 475,00 30 678,00 32 789,00 32 090,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 12 100,02 12 970,02 12 970,02 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,35 2,37 2,53 2,30
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,02 -0,10 -0,11 -0,07
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 0,00 41,00 110,00 352,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -951,00 -2 014,00 -2 700,00 -1 709,00
Zysk (strata) brutto - -936,00 -2 035,00 -2 717,00 -1 538,00
Zysk (strata) netto - -786,00 -2 017,00 -2 620,00 -1 536,00
Aktywa razem - 19 453,00 22 605,00 21 416,00 26 376,00
Kapitał własny - 11 356,00 12 790,00 12 559,00 12 264,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 12 100,02 12 970,02 12 970,02 13 956,57
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,94 0,99 0,97 0,88
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,07 -0,16 -0,20 -0,11