STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

R22


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 612,00 613,00 641,00 577,00 784,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -200,00 -668,00 -621,00 22,00 -912,00
Zysk (strata) brutto -206,00 -673,00 -626,00 6 294,00 1 105,00
Zysk (strata) netto -181,00 -584,00 -544,00 6 210,00 904,00
Aktywa razem 211 702,00 211 395,00 211 600,00 218 551,00 235 639,00
Kapitał własny 209 778,00 209 194,00 208 650,00 214 692,00 215 610,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,79 14,75 14,71 15,14 15,21
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,04 -0,04 0,44 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 031,00 37 243,00 37 264,00 40 077,00 44 437,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 280,00 5 481,00 7 062,00 7 272,00 8 438,00
Zysk (strata) brutto 4 451,00 4 338,00 5 990,00 6 105,00 6 610,00
Zysk (strata) netto 2 744,00 2 122,00 3 402,00 3 303,00 3 366,00
Aktywa razem 217 551,00 247 325,00 247 513,00 260 801,00 291 172,00
Kapitał własny 97 627,00 88 159,00 103 192,00 79 267,00 84 505,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,89 6,22 7,28 5,59 5,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,19 0,15 0,24 0,23 0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - - - 2 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - - -1 467,00
Zysk (strata) brutto - - - - 4 789,00
Zysk (strata) netto - - - - 4 901,00
Aktywa razem - - - - 218 551,00
Kapitał własny - - - - 214 692,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - - 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - - 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję - - - - 0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 42 258,00 74 106,00 110 595,00 145 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 11 129,00 13 851,00 16 774,00 25 095,00
Zysk (strata) brutto - 9 337,00 9 494,00 13 490,00 20 884,00
Zysk (strata) netto - 6 590,00 4 257,00 6 788,00 11 571,00
Aktywa razem - 80 569,00 149 072,00 217 961,00 260 801,00
Kapitał własny - 17 683,00 32 257,00 94 883,00 79 267,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 10 680,00 10 680,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,66 3,02 6,69 5,59
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,62 0,40 0,48 0,82