STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

R22


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 613,00 641,00 577,00 784,00 811,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -658,00 -621,00 22,00 -912,00 -724,00
Zysk (strata) brutto -678,00 -626,00 6 294,00 1 105,00 -768,00
Zysk (strata) netto -588,00 -544,00 6 210,00 904,00 -272,00
Aktywa razem 211 395,00 211 600,00 218 551,00 235 639,00 230 451,00
Kapitał własny 209 194,00 208 650,00 214 692,00 215 610,00 210 930,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,75 14,71 15,14 15,21 14,88
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,04 0,44 0,06 -0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 37 243,00 37 264,00 40 077,00 44 437,00 47 752,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 554,00 7 062,00 7 272,00 8 438,00 8 812,00
Zysk (strata) brutto 4 299,00 5 990,00 6 105,00 6 610,00 6 947,00
Zysk (strata) netto 2 144,00 3 402,00 3 303,00 3 366,00 3 774,00
Aktywa razem 247 325,00 247 513,00 260 801,00 291 172,00 289 884,00
Kapitał własny 88 159,00 103 192,00 79 267,00 84 505,00 84 855,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,22 7,28 5,59 5,96 5,98
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,24 0,23 0,24 0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - - - 2 443,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - - -1 467,00
Zysk (strata) brutto - - - - 4 789,00
Zysk (strata) netto - - - - 4 901,00
Aktywa razem - - - - 218 551,00
Kapitał własny - - - - 214 692,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - - 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - - 15,14
Zysk (strata) na jedną akcję - - - - 0,35
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 42 258,00 74 106,00 110 595,00 145 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 11 129,00 13 851,00 16 774,00 25 095,00
Zysk (strata) brutto - 9 337,00 9 494,00 13 490,00 20 884,00
Zysk (strata) netto - 6 590,00 4 257,00 6 788,00 11 571,00
Aktywa razem - 80 569,00 149 072,00 217 961,00 260 801,00
Kapitał własny - 17 683,00 32 257,00 94 883,00 79 267,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 10 680,00 10 680,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,66 3,02 6,69 5,59
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,62 0,40 0,48 0,82