STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

R22


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 458,00 472,00 612,00 613,00 641,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -390,00 -308,00 -200,00 -668,00 -621,00
Zysk (strata) brutto -351,00 -310,00 -206,00 -673,00 -626,00
Zysk (strata) netto -264,00 -235,00 -181,00 -584,00 -544,00
Aktywa razem 210 630,00 211 022,00 211 702,00 211 395,00 211 600,00
Kapitał własny 210 217,00 209 959,00 209 778,00 209 194,00 208 650,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,83 14,81 14,79 14,75 14,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,01 -0,04 -0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 122,00 30 599,00 31 031,00 37 243,00 37 264,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 069,00 4 094,00 5 280,00 5 481,00 7 062,00
Zysk (strata) brutto 3 259,00 3 491,00 4 451,00 4 338,00 5 990,00
Zysk (strata) netto 1 744,00 1 946,00 2 744,00 2 122,00 3 402,00
Aktywa razem 192 944,00 217 961,00 217 551,00 247 325,00 247 513,00
Kapitał własny 92 677,00 94 883,00 97 627,00 88 159,00 103 192,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,54 6,69 6,89 6,22 7,28
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,14 0,19 0,15 0,24
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 42 258,00 74 106,00 110 595,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 11 129,00 13 851,00 16 774,00
Zysk (strata) brutto - - 9 337,00 9 494,00 13 490,00
Zysk (strata) netto - - 6 590,00 4 257,00 6 788,00
Aktywa razem - - 80 569,00 149 072,00 217 961,00
Kapitał własny - - 17 683,00 32 257,00 94 883,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 10 680,00 10 680,00 14 180,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,66 3,02 6,69
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,62 0,40 0,48