STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SWD (SWISSMED)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 563,00 5 503,00 5 763,00 5 292,00 7 049,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 467,00 -2 369,00 -2 023,00 -2 082,00 -1 142,00
Zysk (strata) brutto -2 778,00 -2 666,00 -2 309,00 -2 488,00 -1 552,00
Zysk (strata) netto -2 778,00 -2 666,00 -2 309,00 -2 524,00 -1 552,00
Aktywa razem 30 791,00 28 190,00 62 827,00 55 406,00 54 387,00
Kapitał własny 7 939,00 5 274,00 2 965,00 746,00 -807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję 1,30 0,86 0,49 0,12 -0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,44 -0,38 -0,41 -0,25
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 720,00 5 674,00 5 951,00 5 643,00 7 402,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 170,00 -1 747,00 -1 565,00 -1 879,00 -671,00
Zysk (strata) brutto -2 670,00 -2 223,00 -2 040,00 -2 420,00 -1 271,00
Zysk (strata) netto -2 696,00 -2 294,00 -2 004,00 -2 419,00 -1 244,00
Aktywa razem 52 557,00 50 082,00 48 663,00 47 740,00 45 602,00
Kapitał własny 12 536,00 10 243,00 8 239,00 5 819,00 4 521,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję 2,05 1,67 1,35 0,95 0,74
Zysk (strata) na jedną akcję -0,44 -0,38 -0,33 -0,40 -0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 460,00 17 530,00 17 799,00 18 943,00 17 987,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 037,00 -3 635,00 -3 513,00 -2 878,00 -8 770,00
Zysk (strata) brutto -4 135,00 -5 597,00 -4 784,00 2 536,00 -9 653,00
Zysk (strata) netto -4 202,00 -1 886,00 -5 133,00 2 092,00 -9 795,00
Aktywa razem 60 419,00 41 782,00 37 565,00 40 736,00 28 190,00
Kapitał własny 21 312,00 18 109,00 12 976,00 15 068,00 5 274,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję 3,48 2,96 2,12 2,46 0,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,69 -0,31 -0,84 0,34 -1,60
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 39 594,00 35 887,00 19 233,00 19 906,00 19 956,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 775,00 -912,00 -1 060,00 -1 078,00 -6 375,00
Zysk (strata) brutto -3 817,00 -3 646,00 -3 090,00 8 391,00 -8 002,00
Zysk (strata) netto -3 719,00 -659,00 -3 647,00 8 292,00 -8 229,00
Aktywa razem 106 390,00 60 961,00 55 642,00 59 335,00 50 082,00
Kapitał własny 16 427,00 14 788,00 10 768,00 18 472,00 10 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22 6 118,22
Wartość księgowa na jedną akcję 2,69 2,42 1,76 3,02 1,67
Zysk (strata) na jedną akcję -0,61 -0,11 -0,60 1,36 -1,35
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
31.08.2004 2005 DM PKO BP 17 679 586 -
31.08.2004 2006 DM PKO BP 25 547 3 447 -
31.08.2004 2004 DM PKO BP 7 922 -2 665 -
22.08.2004 2002 DM PKO BP 5 707 -1 572 -
22.08.2004 2003 DM PKO BP 4 528 -1 917 -