STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP (ATLANTAPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 61 620,00 46 278,00 55 233,00 75 072,00 67 380,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 440,00 7 089,00 1 610,00 1 690,00 2 142,00
Zysk (strata) brutto 1 189,00 7 494,00 1 040,00 1 759,00 2 065,00
Zysk (strata) netto 932,00 5 881,00 804,00 1 423,00 1 629,00
Aktywa razem 158 146,00 141 067,00 153 734,00 178 416,00 169 229,00
Kapitał własny 67 036,00 72 917,00 73 721,00 75 144,00 76 773,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 11,00 11,97 12,10 12,34 12,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,97 0,13 0,23 0,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09
Przychody netto ze sprzedaży 28 709,00 33 199,00 47 432,00 38 171,00 28 472,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -140,00 531,00 1 488,00 2 392,00 -717,00
Zysk (strata) brutto -1 157,00 -249,00 123,00 2 111,00 -1 405,00
Zysk (strata) netto -1 081,00 -454,00 -322,00 1 566,00 -1 436,00
Aktywa razem 0,00 0,00 98 862,00 96 110,00 82 033,00
Kapitał własny 0,00 0,00 32 975,00 34 541,00 32 353,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 5,41 5,67 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,08 -0,05 0,26 -0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 233 995,00 262 481,00 262 590,00 199 469,00 232 720,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 115,00 13 146,00 6 182,00 2 719,00 10 549,00
Zysk (strata) brutto 7 412,00 12 124,00 5 635,00 1 027,00 9 971,00
Zysk (strata) netto 5 674,00 9 651,00 4 533,00 645,00 7 746,00
Aktywa razem 128 151,00 139 536,00 142 420,00 136 148,00 141 067,00
Kapitał własny 58 686,00 65 963,00 66 536,00 65 171,00 72 917,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 9,63 10,83 10,92 10,70 11,97
Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 1,58 0,74 0,11 1,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2005 2006 2007 2008
Przychody netto ze sprzedaży - 130 468,00 139 006,00 156 635,00 148 952,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 8 301,00 456,00 1 765,00 4 809,00
Zysk (strata) brutto - 7 768,00 -46,00 -571,00 1 146,00
Zysk (strata) netto - 6 250,00 -38,00 34,00 95,00
Aktywa razem - 72 211,00 129 256,00 108 291,00 98 862,00
Kapitał własny - 45 665,00 47 306,00 32 853,00 32 975,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 000,00 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję - 7,61 7,77 5,39 5,41
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,04 -0,01 0,01 0,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.02.2007 2007 zarząd 245 000 13 000 -
29.11.2004 2005 DM PKO BP 155 812 5 941 -
29.11.2004 2004 DM PKO BP 119 855 4 244 -
29.11.2004 2006 DM PKO BP 179 183 6 837 -
02.10.2004 2003 DM PKO BP 100 280 2 311 -