STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP (ATLANTAPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 67 380,00 55 858,00 67 028,00 84 130,00 84 296,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 142,00 -533,00 1 782,00 2 662,00 3 023,00
Zysk (strata) brutto 2 065,00 -988,00 2 067,00 1 927,00 3 048,00
Zysk (strata) netto 1 629,00 -941,00 1 670,00 1 510,00 2 465,00
Aktywa razem 169 229,00 158 307,00 168 542,00 189 814,00 178 765,00
Kapitał własny 76 773,00 69 740,00 71 410,00 71 702,00 74 167,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 12,60 11,45 11,72 11,77 12,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -0,15 0,27 0,25 0,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'08 IIIQ'08 IVQ'08 IQ'09 IIQ'09
Przychody netto ze sprzedaży 28 709,00 33 199,00 47 432,00 38 171,00 28 472,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -140,00 531,00 1 488,00 2 392,00 -717,00
Zysk (strata) brutto -1 157,00 -249,00 123,00 2 111,00 -1 405,00
Zysk (strata) netto -1 081,00 -454,00 -322,00 1 566,00 -1 436,00
Aktywa razem 0,00 0,00 98 862,00 96 110,00 82 033,00
Kapitał własny 0,00 0,00 32 975,00 34 541,00 32 353,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,00 0,00 5,41 5,67 5,31
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,08 -0,05 0,26 -0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 262 481,00 262 590,00 199 469,00 232 720,00 253 543,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 146,00 6 182,00 2 719,00 10 549,00 4 910,00
Zysk (strata) brutto 12 124,00 5 635,00 1 027,00 9 971,00 3 876,00
Zysk (strata) netto 9 651,00 4 533,00 645,00 7 746,00 2 915,00
Aktywa razem 139 536,00 142 420,00 136 148,00 141 067,00 158 307,00
Kapitał własny 65 963,00 66 536,00 65 171,00 72 917,00 69 740,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję 10,83 10,92 10,70 11,97 11,45
Zysk (strata) na jedną akcję 1,58 0,74 0,11 1,27 0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2005 2006 2007 2008
Przychody netto ze sprzedaży - 130 468,00 139 006,00 156 635,00 148 952,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 8 301,00 456,00 1 765,00 4 809,00
Zysk (strata) brutto - 7 768,00 -46,00 -571,00 1 146,00
Zysk (strata) netto - 6 250,00 -38,00 34,00 95,00
Aktywa razem - 72 211,00 129 256,00 108 291,00 98 862,00
Kapitał własny - 45 665,00 47 306,00 32 853,00 32 975,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 6 000,00 6 091,90 6 091,90 6 091,90
Wartość księgowa na jedną akcję - 7,61 7,77 5,39 5,41
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,04 -0,01 0,01 0,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
09.02.2007 2007 zarząd 245 000 13 000 -
29.11.2004 2005 DM PKO BP 155 812 5 941 -
29.11.2004 2004 DM PKO BP 119 855 4 244 -
29.11.2004 2006 DM PKO BP 179 183 6 837 -
02.10.2004 2003 DM PKO BP 100 280 2 311 -