STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HBG (HGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -55,00 -38,00 -33,00 -59,00 -34,00
Zysk (strata) brutto -55,00 -38,00 -34,00 -63,00 -28,00
Zysk (strata) netto -55,00 -38,00 -34,00 -63,00 -28,00
Aktywa razem 2 002,00 3 221,00 3 169,00 997,00 1 711,00
Kapitał własny 1 608,00 1 565,00 3 031,00 -572,00 -130,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 122,44 1 122,44 1 122,44 1 122,44 1 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,43 1,39 2,70 -0,51 -0,12
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,03 -0,03 -0,06 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 132,00 79,00 5,00 2,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -44,00 -580,00 -240,00 -1 961,00
Zysk (strata) brutto - -45,00 -563,00 -490,00 -1 966,00
Zysk (strata) netto - -45,00 -563,00 -490,00 -1 966,00
Aktywa razem - 2 483,00 2 099,00 1 649,00 997,00
Kapitał własny - 2 447,00 1 884,00 1 394,00 -572,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 122,44 1 122,44 1 122,44 1 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję - 2,18 1,68 1,24 -0,51
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,04 -0,50 -0,44 -1,75