STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HBG (HGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -55,00 -51,00 -21,00 -55,00 -38,00
Zysk (strata) brutto -53,00 -52,00 -21,00 -55,00 -38,00
Zysk (strata) netto -53,00 -52,00 -21,00 -55,00 -38,00
Aktywa razem 1 943,00 1 892,00 1 649,00 2 002,00 3 221,00
Kapitał własny 1 757,00 1 710,00 1 394,00 1 608,00 1 565,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 122,44 1 122,44 1 122,44 1 122,44 1 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję 1,57 1,52 1,24 1,43 1,39
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,05 -0,02 -0,05 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 132,00 79,00 5,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -44,00 -580,00 -240,00
Zysk (strata) brutto - - -45,00 -563,00 -490,00
Zysk (strata) netto - - -45,00 -563,00 -490,00
Aktywa razem - - 2 483,00 2 099,00 1 649,00
Kapitał własny - - 2 447,00 1 884,00 1 394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 122,44 1 122,44 1 122,44
Wartość księgowa na jedną akcję - - 2,18 1,68 1,24
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,04 -0,50 -0,44