STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24 (BRAND24)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 459,00 3 971,00 4 171,00 3 578,00 3 129,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,00 19,00 55,00 -972,00 -327,00
Zysk (strata) brutto -43,00 -16,00 -26,00 -1 066,00 -505,00
Zysk (strata) netto -52,00 -8,00 43,00 -1 015,00 -414,00
Aktywa razem 6 592,00 6 427,00 12 063,00 11 289,00 10 893,00
Kapitał własny 2 400,00 2 392,00 2 436,00 1 780,00 1 366,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 007,30 2 007,30 2 007,30 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,19 1,21 0,89 0,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,00 0,02 -0,51 -0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 606,00 4 078,00 4 269,00 3 699,00 3 232,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32,00 14,00 31,00 -957,00 -366,00
Zysk (strata) brutto -10,00 -20,00 -17,00 -1 058,00 -521,00
Zysk (strata) netto -19,00 -14,00 49,00 -1 012,00 -428,00
Aktywa razem 6 509,00 6 344,00 11 974,00 11 226,00 10 810,00
Kapitał własny 2 317,00 2 310,00 2 336,00 1 699,00 1 254,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 007,30 2 007,30 2 007,30 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,15 1,15 1,16 0,85 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 0,02 -0,50 -0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 892,00 5 031,00 7 306,00 11 588,00 15 179,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -351,00 -307,00 -2 904,00 -1 797,00 -897,00
Zysk (strata) brutto -375,00 -370,00 -3 167,00 -1 981,00 -1 151,00
Zysk (strata) netto -314,00 -403,00 -3 138,00 -1 722,00 -1 032,00
Aktywa razem 2 482,00 1 873,00 7 339,00 6 206,00 11 289,00
Kapitał własny 1 740,00 1 337,00 3 583,00 2 452,00 1 780,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 733,44 1 733,44 1 999,54 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,00 0,77 1,79 1,22 0,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,18 -0,23 -1,57 -0,86 -0,51
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 7 459,00 11 827,00 15 652,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -2 908,00 -1 877,00 -880,00
Zysk (strata) brutto - - -3 219,00 -2 015,00 -1 105,00
Zysk (strata) netto - - -3 205,00 -1 755,00 -997,00
Aktywa razem - - 7 271,00 6 094,00 11 226,00
Kapitał własny - - 3 520,00 2 340,00 1 699,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 999,54 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,76 1,17 0,85
Zysk (strata) na jedną akcję - - -1,60 -0,87 -0,50