STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

B24 (BRAND24)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 815,00 3 249,00 3 074,00 3 459,00 3 971,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -265,00 35,00 -1 258,00 2,00 19,00
Zysk (strata) brutto -296,00 11,00 -1 402,00 -43,00 -16,00
Zysk (strata) netto -251,00 20,00 -1 269,00 -52,00 -8,00
Aktywa razem 4 638,00 4 711,00 6 206,00 6 592,00 6 427,00
Kapitał własny 3 389,00 3 410,00 2 452,00 2 400,00 2 392,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 999,54 1 999,54 2 007,30 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,70 1,71 1,22 1,20 1,19
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 0,01 -0,63 -0,03 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 872,00 3 214,00 3 273,00 3 606,00 4 078,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -293,00 -80,00 -1 157,00 32,00 14,00
Zysk (strata) brutto -291,00 -104,00 -1 254,00 -10,00 -20,00
Zysk (strata) netto -245,00 -95,00 -1 121,00 -19,00 -14,00
Aktywa razem 4 646,00 4 527,00 6 094,00 6 509,00 6 344,00
Kapitał własny 3 188,00 3 119,00 2 340,00 2 317,00 2 310,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 999,54 1 999,54 2 007,30 2 007,30 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję 1,59 1,56 1,17 1,15 1,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,05 -0,56 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 2 892,00 5 031,00 7 306,00 11 588,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -351,00 -307,00 -2 904,00 -1 797,00
Zysk (strata) brutto - -375,00 -370,00 -3 167,00 -1 981,00
Zysk (strata) netto - -314,00 -403,00 -3 138,00 -1 722,00
Aktywa razem - 2 482,00 1 873,00 7 339,00 6 206,00
Kapitał własny - 1 740,00 1 337,00 3 583,00 2 452,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 733,44 1 733,44 1 999,54 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,00 0,77 1,79 1,22
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,18 -0,23 -1,57 -0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 7 459,00 11 827,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -2 908,00 -1 877,00
Zysk (strata) brutto - - - -3 219,00 -2 015,00
Zysk (strata) netto - - - -3 205,00 -1 755,00
Aktywa razem - - - 7 271,00 6 094,00
Kapitał własny - - - 3 520,00 2 340,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1 999,54 2 007,30
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,76 1,17
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -1,60 -0,87