STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI (GINOROSSI)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 34 304,00 51 011,00 33 450,00 31 088,00 26 033,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 228,00 -8 470,00 -9 839,00 -32 478,00 -9 347,00
Zysk (strata) brutto -5 016,00 -9 292,00 -10 966,00 -35 644,00 -10 576,00
Zysk (strata) netto -4 768,00 -40 158,00 -11 214,00 -43 671,00 -11 212,00
Aktywa razem 203 361,00 160 939,00 155 255,00 125 768,00 155 156,00
Kapitał własny 53 577,00 13 012,00 2 041,00 -41 708,00 -52 924,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 666,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,53 0,13 0,02 -0,41 -0,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,40 -0,11 -0,43 -0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 35 483,00 51 587,00 34 545,00 31 887,00 26 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 475,00 -8 844,00 -10 270,00 -32 055,00 -9 787,00
Zysk (strata) brutto -5 263,00 -11 036,00 -11 420,00 -34 726,00 -11 186,00
Zysk (strata) netto -11 671,00 -39 391,00 -17 457,00 -72 633,00 -23 777,00
Aktywa razem 259 121,00 211 005,00 194 784,00 131 145,00 160 926,00
Kapitał własny 51 301,00 11 435,00 -5 751,00 -78 474,00 -102 253,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 666,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,51 0,11 -0,06 -0,78 -1,02
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,39 -0,17 -0,72 -0,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 151 244,00 155 249,00 168 571,00 180 169,00 149 853,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 469,00 3 377,00 10 915,00 -1 666,00 -55 016,00
Zysk (strata) brutto 0,00 4 111,00 14 583,00 -12 899,00 -60 918,00
Zysk (strata) netto -840,00 3 670,00 10 709,00 -11 047,00 -99 811,00
Aktywa razem 166 366,00 172 487,00 194 717,00 199 187,00 125 768,00
Kapitał własny 57 055,00 58 492,00 68 899,00 58 445,00 -41 708,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 286,19 100 286,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,57 0,58 0,68 0,58 -0,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,04 0,11 -0,11 -0,99
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 264 318,00 272 926,00 171 125,00 184 504,00 153 502,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 484,00 11 072,00 10 816,00 -796,00 -55 644,00
Zysk (strata) brutto 1 306,00 5 616,00 7 936,00 -6 319,00 -62 445,00
Zysk (strata) netto -1 027,00 3 678,00 5 867,00 -18 888,00 -141 152,00
Aktywa razem 213 788,00 221 290,00 251 674,00 254 238,00 131 145,00
Kapitał własny 74 108,00 75 732,00 81 333,00 63 070,00 -78 474,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 100 286,19 100 286,19 100 666,19 100 666,19 100 666,19
Wartość księgowa na jedną akcję 0,74 0,76 0,81 0,63 -0,78
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,04 0,06 -0,19 -1,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.06.2014 2016 DM BPS 310 500 14 900 -
15.06.2014 2015 DM BPS 284 800 10 100 -
15.06.2014 2014 DM BPS 256 900 7 300 -
25.07.2013 2013 DM BPS 226 800 5 600 -
25.07.2013 2014 DM BPS 248 700 7 000 -
25.07.2013 2012 DM BPS 209 200 4 200 -
25.07.2013 2015 DM BPS 270 800 9 500 -
21.08.2008 2009 Beskidzki Dom Maklerski 233 400 10 500 -
21.08.2008 2008 Beskidzki Dom Maklerski 200 100 7 400 -
24.08.2007 2007 KBC Securities 173 000 12 300 -