STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 46 570,00 47 519,00 47 915,00 48 171,00 44 345,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 728,00 19 098,00 18 123,00 14 450,00 17 255,00
Zysk (strata) brutto 119 656,00 18 230,00 17 172,00 13 718,00 87 463,00
Zysk (strata) netto 109 716,00 14 649,00 13 719,00 10 838,00 84 222,00
Aktywa razem 873 299,00 775 427,00 785 254,00 850 170,00 921 240,00
Kapitał własny 480 559,00 484 535,00 498 237,00 509 074,00 459 828,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 11,45 11,54 11,87 12,13 10,96
Zysk (strata) na jedną akcję 2,61 0,35 0,33 0,26 2,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 86 647,00 85 743,00 88 455,00 84 156,00 89 140,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 46 199,00 43 053,00 44 790,00 29 379,00 48 169,00
Zysk (strata) brutto 96 738,00 46 086,00 46 643,00 30 348,00 51 903,00
Zysk (strata) netto 79 031,00 37 615,00 37 134,00 24 452,00 42 552,00
Aktywa razem 1 271 978,00 1 193 408,00 1 217 317,00 1 330 982,00 1 357 808,00
Kapitał własny 825 916,00 852 767,00 889 948,00 914 032,00 823 359,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 19,68 20,32 21,20 21,78 19,62
Zysk (strata) na jedną akcję 1,88 0,90 0,89 0,58 1,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 189 996,00 191 781,00 175 454,00 203 443,00 190 880,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 012,00 70 579,00 71 734,00 92 284,00 75 060,00
Zysk (strata) brutto 62 289,00 109 768,00 130 015,00 88 455,00 172 262,00
Zysk (strata) netto 52 907,00 96 905,00 116 085,00 71 679,00 151 929,00
Aktywa razem 731 723,00 734 023,00 764 730,00 738 295,00 785 254,00
Kapitał własny 458 769,00 454 881,00 472 102,00 438 873,00 498 237,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,93 10,84 11,25 10,46 11,87
Zysk (strata) na jedną akcję 1,26 2,31 2,77 1,71 3,62
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 317 561,00 327 890,00 310 862,00 351 956,00 346 781,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 135 356,00 153 310,00 157 890,00 186 549,00 170 205,00
Zysk (strata) brutto 135 360,00 149 604,00 162 279,00 191 011,00 226 035,00
Zysk (strata) netto 112 079,00 121 475,00 131 094,00 158 654,00 183 683,00
Aktywa razem 1 024 159,00 1 073 099,00 1 157 848,00 1 147 053,00 1 217 317,00
Kapitał własny 699 350,00 712 646,00 744 727,00 798 894,00 889 948,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,66 16,98 17,74 19,03 21,20
Zysk (strata) na jedną akcję 2,67 2,89 3,12 3,78 4,38
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.01.2018 2019 DM BDM S.A. 346 900 150 200 -
11.01.2018 2017 DM BDM S.A. 348 800 153 700 -
11.01.2018 2018 DM BDM S.A. 331 900 131 900 -
11.01.2018 2020 DM BDM S.A. 356 500 154 800 -
01.10.2013 2013 DM PKO BP 285 000 105 000 -
01.10.2013 2014 DM PKO BP 308 000 117 000 -
01.10.2013 2015 DM PKO BP 319 000 130 000 -
24.07.2013 2013 DM BDM S.A. 276 300 106 100 -
24.07.2013 2014 DM BDM S.A. 276 600 95 400 -
24.07.2013 2015 DM BDM S.A. 279 600 94 700 -