STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 48 171,00 44 345,00 46 244,00 44 839,00 58 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 450,00 17 255,00 18 834,00 10 949,00 21 866,00
Zysk (strata) brutto 13 718,00 87 463,00 16 344,00 9 254,00 22 982,00
Zysk (strata) netto 10 838,00 84 222,00 13 177,00 6 886,00 18 524,00
Aktywa razem 850 170,00 921 240,00 785 225,00 792 764,00 838 436,00
Kapitał własny 509 074,00 459 828,00 473 026,00 479 843,00 498 365,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,13 10,96 11,27 11,43 11,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 2,01 0,31 0,16 0,44
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 84 156,00 89 140,00 82 517,00 80 268,00 97 039,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 379,00 48 169,00 47 020,00 31 734,00 40 289,00
Zysk (strata) brutto 30 348,00 51 903,00 49 946,00 17 640,00 37 447,00
Zysk (strata) netto 24 452,00 42 552,00 41 124,00 11 192,00 29 260,00
Aktywa razem 1 330 982,00 1 357 808,00 1 230 944,00 1 256 794,00 1 328 050,00
Kapitał własny 914 032,00 823 359,00 861 246,00 872 881,00 900 965,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 21,78 19,62 20,52 20,80 21,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,58 1,01 0,98 0,27 0,70
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 191 781,00 175 454,00 203 443,00 190 880,00 183 599,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 70 579,00 71 734,00 92 284,00 75 060,00 61 488,00
Zysk (strata) brutto 109 768,00 130 015,00 88 455,00 172 262,00 126 779,00
Zysk (strata) netto 96 905,00 116 085,00 71 679,00 151 929,00 115 123,00
Aktywa razem 734 023,00 764 730,00 738 295,00 785 254,00 792 764,00
Kapitał własny 454 881,00 472 102,00 438 873,00 498 237,00 479 843,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 10,84 11,25 10,46 11,87 11,43
Zysk (strata) na jedną akcję 2,31 2,77 1,71 3,62 2,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 327 890,00 310 862,00 351 956,00 346 781,00 336 081,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 153 310,00 157 890,00 186 549,00 170 205,00 156 302,00
Zysk (strata) brutto 149 604,00 162 279,00 191 011,00 226 035,00 149 837,00
Zysk (strata) netto 121 475,00 131 094,00 158 654,00 183 683,00 119 320,00
Aktywa razem 1 073 099,00 1 157 848,00 1 147 053,00 1 147 205,00 1 256 794,00
Kapitał własny 712 646,00 744 727,00 798 894,00 795 946,00 872 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00 41 972,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,98 17,74 19,03 18,96 20,80
Zysk (strata) na jedną akcję 2,89 3,12 3,78 4,38 2,84
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.01.2018 2019 DM BDM S.A. 346 900 150 200 -
11.01.2018 2017 DM BDM S.A. 348 800 153 700 -
11.01.2018 2018 DM BDM S.A. 331 900 131 900 -
11.01.2018 2020 DM BDM S.A. 356 500 154 800 -
01.10.2013 2013 DM PKO BP 285 000 105 000 -
01.10.2013 2014 DM PKO BP 308 000 117 000 -
01.10.2013 2015 DM PKO BP 319 000 130 000 -
24.07.2013 2013 DM BDM S.A. 276 300 106 100 -
24.07.2013 2014 DM BDM S.A. 276 600 95 400 -
24.07.2013 2015 DM BDM S.A. 279 600 94 700 -