STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

THD (THEDUST)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 199,00 467,00 296,00 594,00 490,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -157,00 -132,00 -199,00 -257,00 -94,00
Zysk (strata) brutto -155,00 -46,00 -200,00 -258,00 -94,00
Zysk (strata) netto -155,00 -46,00 -200,00 -258,00 -94,00
Aktywa razem 2 376,00 2 359,00 2 500,00 3 168,00 4 007,00
Kapitał własny 2 318,00 2 271,00 2 075,00 2 614,00 3 519,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 480,00 1 480,00 1 480,00 1 480,00 1 705,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,57 1,54 1,40 1,77 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,03 -0,14 -0,17 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 337,00 489,00 1 249,00 1 487,00 1 556,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33,00 86,00 240,00 5,00 -745,00
Zysk (strata) brutto -33,00 86,00 237,00 107,00 -658,00
Zysk (strata) netto -33,00 73,00 231,00 89,00 -658,00
Aktywa razem 85,00 680,00 2 458,00 2 705,00 3 168,00
Kapitał własny 68,00 640,00 2 421,00 2 472,00 2 614,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 335,00 1 335,00 1 480,00 1 480,00 1 480,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,05 0,48 1,64 1,67 1,77
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,05 0,16 0,06 -0,45