STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTU (NOVATURAS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 43 734,00 42 225,00 45 716,00 56 915,00 45 340,00
Kapitał własny 28 386,00 11 759,00 11 067,00 5 866,00 8 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,64 1,51 1,42 0,75 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 28 806,00 54 454,00 56 311,00 40 287,00 23 363,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5,00 1 593,00 1 191,00 1 321,00 -254,00
Zysk (strata) brutto -162,00 1 441,00 1 032,00 1 193,00 -409,00
Zysk (strata) netto -148,00 585,00 904,00 987,00 -353,00
Aktywa razem 60 390,00 51 384,00 55 966,00 49 919,00 54 971,00
Kapitał własny 15 176,00 15 845,00 16 808,00 18 268,00 15 120,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,94 2,03 2,15 2,34 1,94
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,08 0,12 0,13 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 54 546,00 59 815,00 61 145,00 81 230,00 105 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 122,00 3 981,00 3 792,00 6 235,00 3 879,00
Zysk (strata) brutto 4 005,00 2 454,00 3 499,00 4 830,00 9 081,00
Zysk (strata) netto 3 404,00 1 873,00 2 988,00 4 114,00 8 552,00
Aktywa razem 43 734,00 42 225,00 45 716,00 56 915,00 45 340,00
Kapitał własny 28 386,00 11 759,00 11 067,00 5 866,00 8 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,64 1,51 1,42 0,75 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 0,24 0,38 0,53 1,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 99 091,00 101 525,00 141 147,00 182 032,00 179 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 319,00 5 356,00 10 479,00 7 643,00 4 110,00
Zysk (strata) brutto 2 876,00 5 100,00 9 313,00 6 590,00 3 504,00
Zysk (strata) netto 2 241,00 4 462,00 8 329,00 5 415,00 2 328,00
Aktywa razem 41 735,00 44 266,00 50 631,00 47 840,00 49 919,00
Kapitał własny 15 051,00 15 833,00 14 847,00 14 367,00 18 268,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,93 2,03 1,90 1,84 2,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,57 1,07 0,69 0,30