STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTU (NOVATURAS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'14 IVQ'15 IVQ'16 IVQ'17 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 43 734,00 42 225,00 45 716,00 56 915,00 45 340,00
Kapitał własny 28 386,00 11 759,00 11 067,00 5 866,00 8 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,64 1,51 1,42 0,75 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 54 394,00 60 001,00 41 542,00 28 806,00 54 454,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 526,00 1 440,00 528,00 5,00 1 593,00
Zysk (strata) brutto 4 347,00 1 312,00 -122,00 -162,00 1 441,00
Zysk (strata) netto 3 457,00 1 254,00 -235,00 -148,00 585,00
Aktywa razem 58 425,00 63 870,00 47 840,00 60 390,00 51 384,00
Kapitał własny 19 644,00 20 885,00 14 367,00 15 176,00 15 845,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,52 2,68 1,84 1,94 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 0,16 -0,03 -0,02 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 54 546,00 59 815,00 61 145,00 81 230,00 105 152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 122,00 3 981,00 3 792,00 6 235,00 3 879,00
Zysk (strata) brutto 4 005,00 2 454,00 3 499,00 4 830,00 9 081,00
Zysk (strata) netto 3 404,00 1 873,00 2 988,00 4 114,00 8 552,00
Aktywa razem 43 734,00 42 225,00 45 716,00 56 915,00 45 340,00
Kapitał własny 28 386,00 11 759,00 11 067,00 5 866,00 8 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,64 1,51 1,42 0,75 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,44 0,24 0,38 0,53 1,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 90 910,00 99 091,00 101 525,00 141 147,00 182 032,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 067,00 5 319,00 5 356,00 10 479,00 7 643,00
Zysk (strata) brutto 4 901,00 2 876,00 5 100,00 9 313,00 6 590,00
Zysk (strata) netto 4 216,00 2 241,00 4 462,00 8 329,00 5 415,00
Aktywa razem 43 397,00 41 735,00 44 266,00 50 631,00 47 840,00
Kapitał własny 31 322,00 15 051,00 15 833,00 14 847,00 14 367,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00 7 807,00
Wartość księgowa na jedną akcję 4,01 1,93 2,03 1,90 1,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 0,29 0,57 1,07 0,69