STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECH (ECHO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 87 920,00 208 856,00 72 708,00 37 499,00 35 351,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 124,00 33 046,00 -37 837,00 69 016,00 17 335,00
Zysk (strata) brutto -23 765,00 8 380,00 33 689,00 61 856,00 -1 039,00
Zysk (strata) netto -35 834,00 7 167,00 18 097,00 61 893,00 -2 183,00
Aktywa razem 2 948 810,00 3 094 020,00 2 768 923,00 2 801 506,00 2 805 029,00
Kapitał własny 1 626 996,00 1 634 162,00 1 445 914,00 1 507 807,00 1 482 920,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,94 3,96 3,50 3,65 3,59
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 0,02 0,04 0,15 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 126 378,00 248 667,00 273 604,00 69 415,00 61 386,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 584,00 69 475,00 203 125,00 52 067,00 52 728,00
Zysk (strata) brutto 108 200,00 53 321,00 196 889,00 37 272,00 52 358,00
Zysk (strata) netto 75 812,00 31 268,00 147 601,00 31 833,00 36 071,00
Aktywa razem 3 697 782,00 3 793 408,00 3 978 640,00 4 363 984,00 4 535 347,00
Kapitał własny 1 515 179,00 1 555 393,00 1 495 573,00 1 502 679,00 1 534 368,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,67 3,77 3,62 3,64 3,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,08 0,36 0,08 0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 211 570,00 205 895,00 315 137,00 458 925,00 430 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 131 801,00 3 402 592,00 343 043,00 725 413,00 55 025,00
Zysk (strata) brutto 24 616,00 2 936 234,00 305 996,00 660 845,00 68 079,00
Zysk (strata) netto 26 153,00 2 958 590,00 284 136,00 634 896,00 42 432,00
Aktywa razem 1 678 874,00 5 288 157,00 3 001 896,00 3 667 588,00 2 768 923,00
Kapitał własny 677 167,00 3 635 757,00 1 387 779,00 1 816 172,00 1 445 914,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 1,64 8,81 3,36 4,40 3,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 7,17 0,69 1,54 0,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 577 364,00 586 055,00 480 075,00 640 985,00 713 035,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 652 903,00 911 059,00 611 653,00 275 829,00 404 454,00
Zysk (strata) brutto 447 049,00 677 679,00 196 590,00 364 399,00 424 412,00
Zysk (strata) netto 404 218,00 514 091,00 393 345,00 313 016,00 305 358,00
Aktywa razem 6 548 652,00 8 388 951,00 3 369 792,00 3 852 960,00 3 978 640,00
Kapitał własny 3 152 634,00 3 663 596,00 1 533 894,00 1 590 010,00 1 495 573,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 7,64 8,88 3,72 3,85 3,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,98 1,25 0,95 0,76 0,74
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.08.2013 2014 DM PKO BP 569 351 264 500 -
27.08.2013 2015 DM PKO BP 726 507 381 465 -
27.08.2013 2013 DM PKO BP 483 672 240 796 -
04.04.2011 2013 DI BRE Bank S.A. 736 800 639 200 -
04.04.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 603 200 410 900 -
04.04.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 400 100 196 400 -
15.04.2009 2009 BM BGŻ S.A. 377 400 88 400 -
15.04.2009 2010 BM BGŻ S.A. 439 100 196 200 -
16.11.2008 2009 DM IDM SA 350 100 248 200 -
16.11.2008 2008 DM IDM SA 381 300 102 700 -