STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECH (ECHO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 37 499,00 35 351,00 95 728,00 120 581,00 91 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 69 016,00 17 335,00 -5 371,00 15 550,00 52 104,00
Zysk (strata) brutto 61 856,00 -1 039,00 5 495,00 -14 950,00 43 174,00
Zysk (strata) netto 61 893,00 -2 183,00 2 533,00 -18 127,00 46 542,00
Aktywa razem 2 801 506,00 2 805 029,00 2 804 958,00 2 934 856,00 3 019 699,00
Kapitał własny 1 507 807,00 1 482 920,00 1 279 108,00 1 260 981,00 1 307 523,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,65 3,59 3,10 3,06 3,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 -0,01 0,01 -0,04 0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 69 415,00 61 386,00 250 821,00 498 511,00 155 975,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 067,00 52 728,00 88 031,00 257 327,00 102 757,00
Zysk (strata) brutto 37 272,00 52 358,00 70 774,00 237 784,00 49 269,00
Zysk (strata) netto 31 833,00 36 071,00 49 099,00 182 529,00 40 629,00
Aktywa razem 4 275 009,00 4 535 347,00 4 659 421,00 4 810 429,00 5 086 749,00
Kapitał własny 1 502 679,00 1 534 368,00 1 377 229,00 1 562 365,00 1 603 200,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 3,64 3,72 3,34 3,79 3,89
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,09 0,12 0,44 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 205 895,00 315 137,00 458 925,00 430 233,00 312 924,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 402 592,00 343 043,00 725 413,00 55 025,00 82 725,00
Zysk (strata) brutto 2 936 234,00 305 996,00 660 845,00 68 079,00 29 807,00
Zysk (strata) netto 2 958 590,00 284 136,00 634 896,00 42 432,00 21 412,00
Aktywa razem 5 288 157,00 3 001 896,00 3 667 588,00 2 768 923,00 2 934 856,00
Kapitał własny 3 635 757,00 1 387 779,00 1 816 172,00 1 445 914,00 1 260 981,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 8,81 3,36 4,40 3,50 3,06
Zysk (strata) na jedną akcję 7,17 0,69 1,54 0,10 0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 586 055,00 480 075,00 640 985,00 713 035,00 880 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 911 059,00 611 653,00 275 829,00 404 454,00 450 153,00
Zysk (strata) brutto 677 679,00 196 590,00 364 399,00 424 412,00 398 188,00
Zysk (strata) netto 514 091,00 393 345,00 313 016,00 305 358,00 299 532,00
Aktywa razem 8 388 951,00 3 369 792,00 3 852 960,00 3 891 909,00 4 810 429,00
Kapitał własny 3 663 596,00 1 533 894,00 1 590 010,00 1 495 573,00 1 562 365,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58 412 690,58
Wartość księgowa na jedną akcję 8,88 3,72 3,85 3,62 3,79
Zysk (strata) na jedną akcję 1,25 0,95 0,76 0,74 0,73
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.08.2013 2014 DM PKO BP 569 351 264 500 -
27.08.2013 2015 DM PKO BP 726 507 381 465 -
27.08.2013 2013 DM PKO BP 483 672 240 796 -
04.04.2011 2013 DI BRE Bank S.A. 736 800 639 200 -
04.04.2011 2012 DI BRE Bank S.A. 603 200 410 900 -
04.04.2011 2011 DI BRE Bank S.A. 400 100 196 400 -
15.04.2009 2009 BM BGŻ S.A. 377 400 88 400 -
15.04.2009 2010 BM BGŻ S.A. 439 100 196 200 -
16.11.2008 2009 DM IDM SA 350 100 248 200 -
16.11.2008 2008 DM IDM SA 381 300 102 700 -