STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CAR (INTERCARS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 533 574,00 1 620 550,00 1 454 307,00 1 657 263,00 1 607 298,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 311,00 53 103,00 27 052,00 49 139,00 35 817,00
Zysk (strata) brutto 70 205,00 42 071,00 16 529,00 89 534,00 60 694,00
Zysk (strata) netto 68 018,00 29 950,00 13 622,00 80 450,00 53 745,00
Aktywa razem 3 673 510,00 3 443 148,00 3 704 391,00 3 735 886,00 3 841 848,00
Kapitał własny 1 393 020,00 1 422 970,00 1 436 592,00 1 506 982,00 1 560 727,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję 98,32 100,44 101,40 106,36 110,16
Zysk (strata) na jedną akcję 4,80 2,11 0,96 5,68 3,79
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 035 656,00 2 120 931,00 1 998 064,00 2 243 537,00 2 241 225,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81 106,00 64 141,00 75 858,00 91 917,00 95 440,00
Zysk (strata) brutto 76 055,00 52 299,00 61 425,00 77 950,00 78 290,00
Zysk (strata) netto 63 841,00 42 696,00 50 479,00 64 981,00 65 800,00
Aktywa razem 4 139 260,00 3 943 261,00 4 508 048,00 4 533 382,00 4 686 749,00
Kapitał własny 1 785 933,00 1 829 173,00 1 876 175,00 1 929 315,00 2 008 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję 126,05 129,11 132,42 136,17 141,74
Zysk (strata) na jedną akcję 4,51 3,01 3,56 4,59 4,64
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 398 051,00 3 974 204,00 4 779 523,00 5 287 526,00 6 002 371,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 759,00 26 771,00 70 494,00 -2 319,00 102 626,00
Zysk (strata) brutto 108 390,00 99 012,00 120 714,00 92 846,00 244 729,00
Zysk (strata) netto 95 669,00 93 913,00 109 391,00 101 058,00 228 628,00
Aktywa razem 1 872 545,00 2 300 531,00 2 659 319,00 2 999 502,00 3 443 148,00
Kapitał własny 930 216,00 1 014 071,00 1 113 402,00 1 204 401,00 1 422 970,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję 65,66 71,57 78,59 85,01 100,44
Zysk (strata) na jedną akcję 6,75 6,63 7,72 7,13 16,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 959 230,00 4 795 788,00 5 973 459,00 6 877 843,00 7 943 253,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 227 101,00 198 757,00 315 668,00 294 464,00 313 382,00
Zysk (strata) brutto 205 994,00 176 125,00 284 780,00 262 456,00 268 784,00
Zysk (strata) netto 177 699,00 151 026,00 230 064,00 216 428,00 223 085,00
Aktywa razem 2 056 682,00 2 506 364,00 3 040 077,00 3 402 978,00 3 943 261,00
Kapitał własny 1 069 048,00 1 205 878,00 1 424 008,00 1 616 028,00 1 829 173,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10 14 168,10
Wartość księgowa na jedną akcję 75,46 85,11 100,51 114,06 129,11
Zysk (strata) na jedną akcję 12,54 10,66 16,24 15,28 15,75
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
26.09.2016 2018 Noble Securities 7 577 000 311 000 jednostkowy
26.09.2016 2017 Noble Securities 6 826 000 280 000 jednostkowy
26.09.2016 2016 Noble Securities 5 988 000 228 000 zysk jednostkowy
28.08.2012 2013 DM IDM SA 3 284 300 130 000 -
28.08.2012 2012 DM IDM SA 2 990 100 109 700 -
28.08.2012 2014 DM IDM SA 3 561 300 146 700 -
25.08.2012 2011 DM IDM SA 2 764 500 108 200 -
18.11.2008 2009 DM IDM SA 2 152 600 55 700 -
18.11.2008 2008 DM IDM SA 1 806 000 42 000 -
17.08.2008 2008 DM IDM SA 1 805 400 57 300 -