STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DPL (DROZAPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 449,00 31 302,00 43 051,00 32 944,00 26 925,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 889,00 -1 089,00 562,00 29,00 -1 035,00
Zysk (strata) brutto 828,00 -1 107,00 636,00 -97,00 -1 148,00
Zysk (strata) netto 678,00 -912,00 662,00 -120,00 -1 223,00
Aktywa razem 104 924,00 102 600,00 107 869,00 102 890,00 98 415,00
Kapitał własny 67 805,00 66 709,00 67 371,00 67 251,00 66 028,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55
Wartość księgowa na jedną akcję 11,08 10,90 11,01 10,99 10,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,15 0,11 -0,02 -0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 40 211,00 33 062,00 45 464,00 34 987,00 28 754,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 952,00 -1 160,00 611,00 5,00 -1 022,00
Zysk (strata) brutto 862,00 -1 215,00 667,00 -139,00 -1 150,00
Zysk (strata) netto 712,00 -1 022,00 693,00 -163,00 -1 225,00
Aktywa razem 95 422,00 92 874,00 96 548,00 92 292,00 87 061,00
Kapitał własny 54 955,00 53 750,00 54 443,00 54 280,00 53 055,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55
Wartość księgowa na jedną akcję 8,98 8,79 8,90 8,87 8,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 -0,17 0,11 -0,03 -0,20
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 116 683,00 138 088,00 97 267,00 117 838,00 143 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 623,00 -4 925,00 264,00 738,00 391,00
Zysk (strata) brutto 19,00 -5 191,00 -7 269,00 8,00 260,00
Zysk (strata) netto 149,00 -4 694,00 -6 763,00 200,00 308,00
Aktywa razem 106 445,00 90 995,00 79 835,00 94 194,00 102 890,00
Kapitał własny 69 674,00 64 980,00 58 217,00 67 127,00 67 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55
Wartość księgowa na jedną akcję 11,39 10,62 9,52 10,97 10,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,77 -1,11 0,03 0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 116 669,00 138 280,00 99 211,00 126 028,00 153 724,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 630,00 -6 380,00 -6 466,00 1 101,00 408,00
Zysk (strata) brutto 243,00 -6 923,00 -7 065,00 210,00 175,00
Zysk (strata) netto 373,00 -6 426,00 -6 559,00 321,00 220,00
Aktywa razem 95 052,00 78 989,00 67 573,00 83 087,00 92 292,00
Kapitał własny 58 198,00 51 772,00 45 212,00 54 244,00 54 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55 6 118,55
Wartość księgowa na jedną akcję 9,51 8,46 7,39 8,87 8,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 -1,05 -1,07 0,05 0,04