STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OAT


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 412,00 -916,00 -973,00 -1 526,00 -959,00
Zysk (strata) brutto -1 269,00 -742,00 -840,00 -1 372,00 -894,00
Zysk (strata) netto -1 269,00 -742,00 -840,00 -1 372,00 -894,00
Aktywa razem 86 750,00 85 792,00 84 960,00 85 450,00 83 419,00
Kapitał własny 80 823,00 80 432,00 79 942,00 78 920,00 78 026,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,91 5,88 5,85 5,77 5,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,05 -0,06 -0,10 -0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 445,00 -938,00 -996,00 -1 447,00 -937,00
Zysk (strata) brutto -1 246,00 -764,00 -863,00 -1 293,00 -872,00
Zysk (strata) netto -1 246,00 -764,00 -863,00 -1 293,00 -872,00
Aktywa razem 86 929,00 85 972,00 85 127,00 85 687,00 83 703,00
Kapitał własny 81 001,00 80 583,00 80 081,00 79 130,00 78 278,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,93 5,90 5,86 5,79 5,73
Zysk (strata) na jedną akcję -0,09 -0,06 -0,06 -0,10 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 7,00 6,00 3,00 3,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -2 469,00 -2 427,00 -5 035,00 -4 827,00
Zysk (strata) brutto - -2 482,00 -2 484,00 -4 470,00 -4 222,00
Zysk (strata) netto - -2 482,00 -2 484,00 -4 470,00 -4 222,00
Aktywa razem - 15 477,00 34 425,00 85 865,00 85 450,00
Kapitał własny - 12 970,00 29 603,00 81 741,00 78 920,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 11 670,00 11 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,11 2,54 5,98 5,77
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,21 -0,21 -0,33 -0,31
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 5,00 7,00 6,00 3,00 3,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -793,00 -2 524,00 -2 576,00 -5 120,00 -4 827,00
Zysk (strata) brutto -559,00 -2 424,00 -2 400,00 -4 449,00 -4 166,00
Zysk (strata) netto -559,00 -2 424,00 -2 400,00 -4 449,00 -4 166,00
Aktywa razem 16 521,00 15 515,00 34 569,00 86 016,00 85 687,00
Kapitał własny 15 428,00 13 007,00 29 722,00 81 892,00 79 130,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 670,00 11 670,00 11 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,32 1,12 2,55 5,99 5,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,21 -0,21 -0,33 -0,31