STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OAT


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 -2,00 1,00 0,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -937,00 -2 001,00 -1 412,00 -916,00 -973,00
Zysk (strata) brutto -674,00 -1 790,00 -1 269,00 -742,00 -840,00
Zysk (strata) netto -674,00 -1 790,00 -1 269,00 -742,00 -840,00
Aktywa razem 84 139,00 85 865,00 86 750,00 85 792,00 84 960,00
Kapitał własny 83 191,00 81 741,00 80 823,00 80 432,00 79 942,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,09 5,98 5,91 5,88 5,85
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,13 -0,09 -0,05 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2,00 -2,00 1,00 0,00 1,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -955,00 -2 021,00 -1 445,00 -938,00 -996,00
Zysk (strata) brutto -691,00 -1 811,00 -1 246,00 -764,00 -863,00
Zysk (strata) netto -691,00 -1 811,00 -1 246,00 -764,00 -863,00
Aktywa razem 84 310,00 86 016,00 86 929,00 85 972,00 85 127,00
Kapitał własny 83 358,00 81 892,00 81 001,00 80 583,00 80 081,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,10 5,99 5,93 5,90 5,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,13 -0,09 -0,06 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 7,00 6,00 3,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -2 469,00 -2 427,00 -5 035,00
Zysk (strata) brutto - - -2 482,00 -2 484,00 -4 470,00
Zysk (strata) netto - - -2 482,00 -2 484,00 -4 470,00
Aktywa razem - - 15 477,00 34 425,00 85 865,00
Kapitał własny - - 12 970,00 29 603,00 81 741,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 11 670,00 11 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,11 2,54 5,98
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,21 -0,21 -0,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 5,00 7,00 6,00 3,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -793,00 -2 524,00 -2 576,00 -5 120,00
Zysk (strata) brutto - -559,00 -2 424,00 -2 400,00 -4 449,00
Zysk (strata) netto - -559,00 -2 424,00 -2 400,00 -4 449,00
Aktywa razem - 16 521,00 15 515,00 34 569,00 86 016,00
Kapitał własny - 15 428,00 13 007,00 29 722,00 81 892,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 11 670,00 11 670,00 11 670,00 13 670,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,32 1,12 2,55 5,99
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,05 -0,21 -0,21 -0,33