STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 3 408,00 5 133,00 3 871,00 5 773,00 4 994,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 525,00 744,00 593,00 448,00 525,00
Zysk (strata) brutto 498,00 801,00 630,00 358,00 550,00
Zysk (strata) netto 395,00 644,00 465,00 310,00 550,00
Aktywa razem 12 050,00 11 270,00 12 484,00 12 851,00 12 172,00
Kapitał własny 3 252,00 3 661,00 4 125,00 4 436,00 4 725,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 203,00 1 203,00 1 203,00 1 203,00 1 203,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,70 3,04 3,43 3,69 3,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,33 0,54 0,39 0,26 0,46
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 2 217,00 3 667,00 12 790,00 18 185,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 203,00 315,00 1 748,00 2 293,00
Zysk (strata) brutto - 165,00 260,00 1 569,00 2 273,00
Zysk (strata) netto - 135,00 216,00 1 333,00 1 799,00
Aktywa razem - 1 982,00 3 698,00 8 973,00 12 851,00
Kapitał własny - 1 088,00 1 424,00 2 757,00 4 436,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 203,00 1 203,00 1 203,00 1 203,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,91 1,18 2,29 3,69
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,11 0,18 1,11 1,50