STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ULG (ULTGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 828,00 1 860,00 1 146,00 1 020,00 1 892,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 377,00 785,00 455,00 382,00 1 194,00
Zysk (strata) brutto 414,00 784,00 929,00 706,00 1 290,00
Zysk (strata) netto 352,00 680,00 761,00 663,00 1 177,00
Aktywa razem 2 428,00 3 591,00 3 977,00 7 171,00 8 600,00
Kapitał własny 2 219,00 2 885,00 3 645,00 6 987,00 8 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 230,00 5 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,44 0,58 0,73 1,34 1,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 0,14 0,15 0,13 0,23
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 113,00 1 261,00 4 532,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -14,00 245,00 1 851,00
Zysk (strata) brutto - - -14,00 445,00 2 364,00
Zysk (strata) netto - - -14,00 402,00 2 009,00
Aktywa razem - - 202,00 2 011,00 3 977,00
Kapitał własny - - 191,00 1 763,00 3 645,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,04 0,35 0,73
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,00 0,08 0,40