STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ULG (ULTGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 146,00 1 020,00 1 892,00 2 450,00 3 142,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 455,00 382,00 1 194,00 1 406,00 1 588,00
Zysk (strata) brutto 929,00 706,00 1 290,00 1 537,00 1 743,00
Zysk (strata) netto 761,00 663,00 1 177,00 1 110,00 1 293,00
Aktywa razem 3 977,00 7 171,00 8 600,00 7 851,00 9 267,00
Kapitał własny 3 645,00 6 987,00 8 150,00 6 993,00 8 286,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 230,00 5 230,00 5 230,00 5 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,73 1,34 1,56 1,34 1,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,13 0,23 0,21 0,25
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - 113,00 1 261,00 4 532,00 8 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -14,00 245,00 1 851,00 4 571,00
Zysk (strata) brutto - -14,00 445,00 2 364,00 5 276,00
Zysk (strata) netto - -14,00 402,00 2 009,00 4 242,00
Aktywa razem - 202,00 2 011,00 3 977,00 9 267,00
Kapitał własny - 191,00 1 763,00 3 645,00 8 286,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 230,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,04 0,35 0,73 1,58
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,00 0,08 0,40 0,81