STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TEN (TSGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 558,00 35 243,00 41 137,00 44 872,00 49 419,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 906,00 12 997,00 16 422,00 12 030,00 15 775,00
Zysk (strata) brutto 9 949,00 12 767,00 16 525,00 12 530,00 15 603,00
Zysk (strata) netto 8 204,00 10 387,00 13 551,00 10 247,00 12 759,00
Aktywa razem 24 443,00 37 996,00 53 726,00 73 256,00 51 135,00
Kapitał własny 17 295,00 27 741,00 41 351,00 51 696,00 37 447,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 3,81 5,68 7,11 5,15
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 1,43 1,86 1,41 1,75
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 23 871,00 35 436,00 41 551,00 45 304,00 49 878,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 743,00 12 815,00 16 492,00 12 296,00 16 130,00
Zysk (strata) brutto 9 302,00 12 633,00 16 685,00 12 674,00 15 944,00
Zysk (strata) netto 7 527,00 10 232,00 13 711,00 10 356,00 13 054,00
Aktywa razem 25 313,00 38 776,00 54 468,00 74 132,00 52 293,00
Kapitał własny 18 023,00 28 314,00 42 084,00 52 538,00 38 584,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,48 3,89 5,79 7,22 5,30
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 1,41 1,89 1,42 1,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 25 352,00 113 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 9 483,00 44 455,00
Zysk (strata) brutto - - - 8 911,00 45 291,00
Zysk (strata) netto - - - 7 305,00 37 023,00
Aktywa razem - - - 13 136,00 53 726,00
Kapitał własny - - - 10 400,00 41 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,43 5,68
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,00 5,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 17 816,00 17 355,00 27 032,00 115 258,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2 647,00 3 981,00 10 862,00 44 315,00
Zysk (strata) brutto - 2 657,00 4 117,00 10 233,00 44 849,00
Zysk (strata) netto - 2 123,00 3 302,00 8 412,00 36 468,00
Aktywa razem - 7 390,00 6 903,00 14 572,00 54 468,00
Kapitał własny - 4 873,00 5 446,00 11 689,00 42 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,67 0,75 1,61 5,79
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,29 0,45 1,16 5,01