STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TEN (TSGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 947,00 23 558,00 35 243,00 41 137,00 44 872,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 130,00 8 906,00 12 997,00 16 422,00 12 030,00
Zysk (strata) brutto 6 050,00 9 949,00 12 767,00 16 525,00 12 530,00
Zysk (strata) netto 4 882,00 8 204,00 10 387,00 13 551,00 10 247,00
Aktywa razem 18 543,00 24 443,00 37 996,00 53 726,00 73 256,00
Kapitał własny 9 032,00 17 295,00 27 741,00 41 351,00 51 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,24 2,38 3,81 5,68 7,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 1,13 1,43 1,86 1,41
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 400,00 23 871,00 35 436,00 41 551,00 45 304,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 265,00 8 743,00 12 815,00 16 492,00 12 296,00
Zysk (strata) brutto 6 229,00 9 302,00 12 633,00 16 685,00 12 674,00
Zysk (strata) netto 4 997,00 7 527,00 10 232,00 13 711,00 10 356,00
Aktywa razem 20 123,00 25 313,00 38 776,00 54 468,00 74 132,00
Kapitał własny 10 437,00 18 023,00 28 314,00 42 084,00 52 538,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,44 2,48 3,89 5,79 7,22
Zysk (strata) na jedną akcję 0,69 1,04 1,41 1,89 1,42
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 25 352,00 113 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 9 483,00 44 455,00
Zysk (strata) brutto - - - 8 911,00 45 291,00
Zysk (strata) netto - - - 7 305,00 37 023,00
Aktywa razem - - - 13 136,00 53 726,00
Kapitał własny - - - 10 400,00 41 351,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,43 5,68
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,00 5,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 17 816,00 17 355,00 27 032,00 115 258,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 2 647,00 3 981,00 10 862,00 44 315,00
Zysk (strata) brutto - 2 657,00 4 117,00 10 233,00 44 849,00
Zysk (strata) netto - 2 123,00 3 302,00 8 412,00 36 468,00
Aktywa razem - 7 390,00 6 903,00 14 572,00 54 468,00
Kapitał własny - 4 873,00 5 446,00 11 689,00 42 084,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,67 0,75 1,61 5,79
Zysk (strata) na jedną akcję - 0,29 0,45 1,16 5,01