STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TEN (TSGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 137,00 44 872,00 49 419,00 66 196,00 76 878,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 422,00 12 030,00 15 775,00 20 475,00 33 062,00
Zysk (strata) brutto 16 525,00 12 530,00 15 603,00 21 002,00 32 336,00
Zysk (strata) netto 13 551,00 10 247,00 12 759,00 17 081,00 33 709,00
Aktywa razem 53 726,00 73 256,00 51 135,00 73 909,00 102 674,00
Kapitał własny 41 351,00 51 696,00 37 447,00 54 832,00 88 821,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 241,25 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 5,68 7,11 5,15 7,57 12,27
Zysk (strata) na jedną akcję 1,86 1,41 1,75 2,36 4,66
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 41 551,00 45 304,00 49 878,00 67 650,00 78 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 492,00 12 296,00 16 130,00 21 776,00 34 376,00
Zysk (strata) brutto 16 685,00 12 674,00 15 944,00 22 316,00 33 691,00
Zysk (strata) netto 13 713,00 10 356,00 13 054,00 18 149,00 34 827,00
Aktywa razem 54 468,00 74 132,00 52 293,00 76 197,00 106 046,00
Kapitał własny 42 084,00 52 538,00 38 584,00 57 037,00 92 145,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 241,25 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 5,79 7,22 5,30 7,88 12,73
Zysk (strata) na jedną akcję 1,89 1,42 1,79 2,51 4,81
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 25 352,00 113 886,00 237 365,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 9 483,00 44 455,00 81 341,00
Zysk (strata) brutto - - 8 911,00 45 291,00 81 471,00
Zysk (strata) netto - - 7 305,00 37 023,00 73 796,00
Aktywa razem - - 13 136,00 53 726,00 102 674,00
Kapitał własny - - 10 400,00 41 351,00 88 821,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 7 275,00 7 275,00 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,43 5,68 12,27
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,00 5,09 10,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 816,00 17 355,00 27 032,00 115 258,00 241 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 647,00 3 981,00 10 862,00 44 315,00 84 577,00
Zysk (strata) brutto 2 657,00 4 117,00 10 233,00 44 849,00 84 626,00
Zysk (strata) netto 2 123,00 3 302,00 8 412,00 36 469,00 76 386,00
Aktywa razem 7 390,00 6 903,00 14 572,00 54 468,00 106 046,00
Kapitał własny 4 873,00 5 446,00 11 689,00 42 084,00 92 145,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,75 1,61 5,79 12,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,45 1,16 5,01 10,55