STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TEN (TSGAMES)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 44 872,00 49 419,00 66 196,00 76 878,00 94 050,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 030,00 15 775,00 20 475,00 33 062,00 36 717,00
Zysk (strata) brutto 12 530,00 15 603,00 21 002,00 32 336,00 40 144,00
Zysk (strata) netto 10 247,00 12 759,00 17 081,00 33 709,00 36 415,00
Aktywa razem 73 256,00 51 135,00 73 909,00 102 674,00 153 898,00
Kapitał własny 51 696,00 37 447,00 54 832,00 88 821,00 126 145,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 241,25 7 241,25 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 7,11 5,15 7,57 12,27 17,42
Zysk (strata) na jedną akcję 1,41 1,75 2,36 4,66 5,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 45 304,00 49 878,00 67 650,00 78 301,00 95 018,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 296,00 16 130,00 21 776,00 34 376,00 37 555,00
Zysk (strata) brutto 12 674,00 15 944,00 22 316,00 33 691,00 39 192,00
Zysk (strata) netto 10 356,00 13 054,00 18 149,00 34 827,00 35 341,00
Aktywa razem 74 132,00 52 293,00 76 197,00 106 046,00 156 173,00
Kapitał własny 52 538,00 38 584,00 57 037,00 92 145,00 128 394,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 241,25 7 241,25 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 7,22 5,30 7,88 12,73 17,73
Zysk (strata) na jedną akcję 1,42 1,79 2,51 4,81 4,88
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 25 352,00 113 886,00 237 365,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 9 483,00 44 455,00 81 341,00
Zysk (strata) brutto - - 8 911,00 45 291,00 81 471,00
Zysk (strata) netto - - 7 305,00 37 023,00 73 796,00
Aktywa razem - - 13 136,00 53 726,00 102 674,00
Kapitał własny - - 10 400,00 41 351,00 88 821,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 7 275,00 7 275,00 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,43 5,68 12,27
Zysk (strata) na jedną akcję - - 1,00 5,09 10,19
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 17 816,00 17 355,00 27 032,00 115 258,00 241 133,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 647,00 3 981,00 10 862,00 44 315,00 84 577,00
Zysk (strata) brutto 2 657,00 4 117,00 10 233,00 44 849,00 84 626,00
Zysk (strata) netto 2 123,00 3 302,00 8 412,00 36 469,00 76 386,00
Aktywa razem 7 390,00 6 903,00 14 572,00 54 468,00 106 046,00
Kapitał własny 4 873,00 5 446,00 11 689,00 42 084,00 92 145,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 275,00 7 241,25
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,75 1,61 5,79 12,73
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,45 1,16 5,01 10,55