STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLS (MLSYSTEM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 255,00 45 160,00 36 685,00 15 599,00 26 435,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 588,00 3 276,00 1 604,00 1 352,00 1 532,00
Zysk (strata) brutto 257,00 2 802,00 1 285,00 965,00 1 276,00
Zysk (strata) netto 257,00 2 802,00 1 285,00 965,00 1 276,00
Aktywa razem 178 568,00 187 640,00 178 925,00 183 973,00 219 280,00
Kapitał własny 69 944,00 73 068,00 74 635,00 75 666,00 76 057,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,38 12,93 13,21 13,39 13,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,50 0,23 0,17 0,23
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 094,00 45 148,00 36 858,00 15 632,00 26 436,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 702,00 3 284,00 1 689,00 1 324,00 1 474,00
Zysk (strata) brutto 372,00 2 808,00 1 371,00 936,00 1 218,00
Zysk (strata) netto 328,00 2 805,00 1 384,00 936,00 1 218,00
Aktywa razem 178 708,00 187 720,00 179 346,00 184 367,00 219 744,00
Kapitał własny 70 045,00 73 172,00 74 838,00 75 840,00 76 172,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00 5 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 12,40 12,95 13,25 13,42 13,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,50 0,25 0,17 0,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 54 345,00 123 286,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 7 270,00 7 019,00
Zysk (strata) brutto - - - 6 066,00 5 503,00
Zysk (strata) netto - - - 6 066,00 5 503,00
Aktywa razem - - - 135 523,00 178 925,00
Kapitał własny - - - 35 648,00 74 635,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 4 368,13 5 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 8,16 13,21
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,39 0,97
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 49 642,00 50 731,00 34 550,00 54 348,00 123 287,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 589,00 14 558,00 2 822,00 7 275,00 7 201,00
Zysk (strata) brutto 2 016,00 13 853,00 2 138,00 6 073,00 5 686,00
Zysk (strata) netto 2 016,00 13 853,00 2 138,00 6 072,00 5 652,00
Aktywa razem 39 476,00 80 990,00 92 276,00 135 477,00 179 346,00
Kapitał własny 8 437,00 22 290,00 24 464,00 35 702,00 74 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 368,13 4 368,13 4 368,13 4 368,13 5 650,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,93 5,10 5,60 8,17 13,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 3,17 0,49 1,39 1,00