STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SVRS (SILVAIR-REGS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'17 IVQ'17 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -165,00 138,00 0,00 -89,00 -12,00
Zysk (strata) brutto -173,00 128,00 0,00 -125,00 123,00
Zysk (strata) netto -173,00 128,00 0,00 -137,00 123,00
Aktywa razem 12 329,00 12 364,00 13 629,00 18 258,00 18 300,00
Kapitał własny 12 304,00 12 330,00 13 560,00 18 153,00 18 245,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 747,50 9 747,50 9 747,50 11 380,42 11 380,42
Wartość księgowa na jedną akcję 1,26 1,27 1,39 1,60 1,60
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,01 0,00 -0,01 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 1,00 1,00 19,00 47,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -735,00 -1 077,00 -798,00 -494,00 -616,00
Zysk (strata) brutto -562,00 -1 429,00 -671,00 -542,00 -675,00
Zysk (strata) netto -562,00 -1 159,00 -535,00 -503,00 -627,00
Aktywa razem 9 206,00 9 673,00 13 805,00 13 077,00 12 311,00
Kapitał własny 7 832,00 7 434,00 11 637,00 10 901,00 10 183,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 747,50 9 747,50 11 380,42 11 380,42 11 420,67
Wartość księgowa na jedną akcję 0,80 0,76 1,02 0,96 0,89
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,12 -0,05 -0,04 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - -303,00 -463,00
Zysk (strata) brutto - - - -337,00 -328,00
Zysk (strata) netto - - - -341,00 -342,00
Aktywa razem - - - 12 364,00 18 300,00
Kapitał własny - - - 12 330,00 18 245,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 9 747,50 11 380,42
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 1,27 1,60
Zysk (strata) na jedną akcję - - - -0,04 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 341,00 83,00 37,00 21,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -1 163,00 -3 994,00 -2 064,00 -3 103,00
Zysk (strata) brutto - -1 512,00 -4 807,00 -2 210,00 -3 204,00
Zysk (strata) netto - -1 258,00 -4 547,00 -2 739,00 -2 759,00
Aktywa razem - 4 813,00 10 047,00 9 410,00 13 077,00
Kapitał własny - 3 677,00 9 331,00 7 949,00 10 901,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 9 747,50 9 747,50 9 747,50 11 380,42
Wartość księgowa na jedną akcję - 0,38 0,96 0,82 0,96
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,13 -0,47 -0,28 -0,24