STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SVRS (SILVAIR-REGS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'17 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 138,00 0,00 -89,00 -12,00 0,00
Zysk (strata) brutto 128,00 0,00 -125,00 123,00 0,00
Zysk (strata) netto 128,00 0,00 -137,00 123,00 0,00
Aktywa razem 12 364,00 13 629,00 18 258,00 18 745,00 21 348,00
Kapitał własny 12 330,00 13 560,00 18 153,00 18 690,00 18 319,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 747,50 9 747,50 11 380,42 11 380,42 11 420,67
Wartość księgowa na jedną akcję 1,27 1,39 1,60 1,64 1,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 -0,01 0,01 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 47,00 67,00 26,00 37,00 51,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -616,00 -902,00 -676,00 -1 531,00 -708,00
Zysk (strata) brutto -675,00 -899,00 -697,00 -1 610,00 -1 079,00
Zysk (strata) netto -627,00 -930,00 -641,00 -1 669,00 -1 054,00
Aktywa razem 12 311,00 12 002,00 11 937,00 12 389,00 11 347,00
Kapitał własny 10 471,00 9 556,00 8 427,00 7 573,00 6 189,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 420,67 11 420,67 11 420,67 11 420,67 11 420,67
Wartość księgowa na jedną akcję 0,92 0,84 0,74 0,66 0,54
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,08 -0,06 -0,15 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży - - 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - -303,00 -463,00 -897,00
Zysk (strata) brutto - - -337,00 -328,00 -679,00
Zysk (strata) netto - - -341,00 -342,00 -702,00
Aktywa razem - - 12 364,00 18 745,00 21 348,00
Kapitał własny - - 12 330,00 18 690,00 18 319,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 9 747,50 11 380,42 11 420,67
Wartość księgowa na jedną akcję - - 1,27 1,64 1,60
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,04 -0,03 -0,06
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 341,00 83,00 37,00 21,00 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 163,00 -3 994,00 -2 064,00 -3 103,00 -3 725,00
Zysk (strata) brutto -1 512,00 -4 807,00 -2 210,00 -3 204,00 -3 881,00
Zysk (strata) netto -1 258,00 -4 547,00 -2 739,00 -2 761,00 -3 867,00
Aktywa razem 4 813,00 10 047,00 9 410,00 13 077,00 12 389,00
Kapitał własny 3 677,00 9 331,00 7 949,00 11 189,00 7 573,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 747,50 9 747,50 9 747,50 11 380,42 11 420,67
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,96 0,82 0,98 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,13 -0,47 -0,28 -0,24 -0,34