STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PAS (PASSUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 168,00 6 114,00 8 620,00 1 300,00 4 389,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -772,00 719,00 -247,00 -1 523,00 -623,00
Zysk (strata) brutto -780,00 710,00 -338,00 -1 589,00 -707,00
Zysk (strata) netto -780,00 710,00 -465,00 -1 316,00 -707,00
Aktywa razem 13 157,00 17 751,00 15 425,00 15 166,00 14 542,00
Kapitał własny 6 637,00 7 347,00 7 308,00 5 992,00 5 189,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 916,00 1 916,00 1 916,00 1 916,00 1 916,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,46 3,83 3,81 3,13 2,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 0,37 -0,24 -0,69 -0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 285,00 6 279,00 10 331,00 1 488,00 5 045,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -822,00 706,00 757,00 -2 072,00 -476,00
Zysk (strata) brutto -830,00 697,00 551,00 -2 218,00 -657,00
Zysk (strata) netto -824,00 709,00 170,00 -1 724,00 -733,00
Aktywa razem 13 197,00 17 747,00 16 706,00 16 114,00 15 151,00
Kapitał własny 6 592,00 7 301,00 7 397,00 5 673,00 4 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 916,00 1 916,00 1 916,00 1 916,00 1 916,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,44 3,81 3,86 2,96 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję -0,43 0,37 0,09 -0,90 -0,38
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - 17 090,00 26 918,00 22 468,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 278,00 2 661,00 383,00
Zysk (strata) brutto - - 167,00 2 540,00 300,00
Zysk (strata) netto - - 124,00 2 081,00 173,00
Aktywa razem - - 7 132,00 15 626,00 15 425,00
Kapitał własny - - 4 092,00 7 472,00 7 308,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 1 916,00 1 916,00 1 916,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 2,14 3,90 3,81
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,07 1,09 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - - - 26 918,00 24 540,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 2 661,00 824,00
Zysk (strata) brutto - - - 2 540,00 626,00
Zysk (strata) netto - - - 2 081,00 262,00
Aktywa razem - - - 15 626,00 16 706,00
Kapitał własny - - - 7 472,00 7 397,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 1 916,00 1 916,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 3,90 3,86
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 1,09 0,14