STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 24 295,00 3 397,00 2 109,00 2 082,00 41 585,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 108,00 -10 191,00 -16 712,00 -3 503,00 -19 951,00
Zysk (strata) brutto -37 381,00 -10 949,00 -20 698,00 -4 585,00 -88 418,00
Zysk (strata) netto -36 255,00 -10 949,00 -20 698,00 -4 585,00 -88 491,00
Aktywa razem 493 259,00 402 514,00 384 099,00 385 045,00 364 426,00
Kapitał własny -171 835,00 -168 465,00 -191 718,00 -196 302,00 -294 577,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 804 330,22 804 330,22 815 093,64 815 093,64 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -0,21 -0,21 -0,24 -0,24 -0,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,01 -0,03 -0,01 -0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 327 541,00 270 516,00 409 638,00 315 539,00 204 739,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -42 029,00 5 197,00 -31 693,00 -3 327,00 -203 614,00
Zysk (strata) brutto -35 794,00 3 687,00 -11 989,00 -4 768,00 -206 014,00
Zysk (strata) netto -15 332,00 -1 067,00 -2 512,00 -4 799,00 -61 237,00
Aktywa razem 1 546 050,00 1 462 958,00 1 566 608,00 1 555 520,00 1 527 900,00
Kapitał własny -189 275,00 -196 922,00 -207 918,00 -212 581,00 -273 789,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 804 330,22 804 330,22 815 093,64 815 093,64 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -0,24 -0,25 -0,26 -0,26 -0,34
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,00 -0,00 -0,01 -0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 227 044,00 122 594,00 31 995,00 13 449,00 12 503,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -53 453,00 -97 512,00 1 053 771,00 -18 201,00 -37 163,00
Zysk (strata) brutto -54 458,00 -267 529,00 957 387,00 -83 723,00 -68 745,00
Zysk (strata) netto -54 458,00 -267 529,00 957 387,00 -83 723,00 -68 745,00
Aktywa razem 1 118 988,00 923 359,00 632 500,00 487 539,00 384 099,00
Kapitał własny -982 631,00 -1 250 161,00 -38 389,00 -122 044,00 -191 718,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 714 750,00 714 750,00 770 705,82 804 050,59 815 093,64
Wartość księgowa na jedną akcję -1,38 -1,75 -0,05 -0,15 -0,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 -0,37 1,24 -0,10 -0,08
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 530 248,00 1 798 815,00 1 987 014,00 1 869 093,00 1 318 157,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -46 254,00 -190 638,00 820 391,00 -47 974,00 -61 359,00
Zysk (strata) brutto -66 881,00 -192 144,00 803 247,00 -60 352,00 -39 120,00
Zysk (strata) netto -84 388,00 -177 575,00 838 731,00 -31 441,00 -28 189,00
Aktywa razem 2 189 205,00 2 193 807,00 1 960 916,00 1 767 796,00 1 566 608,00
Kapitał własny -944 950,00 -1 159 154,00 -65 941,00 -166 733,00 -207 918,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 714 750,00 714 750,00 770 705,82 804 050,59 815 093,64
Wartość księgowa na jedną akcję -1,32 -1,62 -0,09 -0,21 -0,26
Zysk (strata) na jedną akcję -0,12 -0,25 1,09 -0,04 -0,04
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.03.2012 2012 DM IDM SA 4 208 000 125 000 -
13.03.2012 2011 DM IDM SA 3 733 800 206 500 -
13.03.2012 2013 DM IDM SA 3 691 500 139 500 -
06.08.2010 2010 DM BDM S.A. 3 289 300 225 000 -
06.08.2010 2011 DM BDM S.A. 3 914 200 245 900 -
06.11.2008 2009 DM IDM SA 2 692 400 206 000 -
06.11.2008 2008 DM IDM SA 2 110 000 1 512 -
02.10.2008 2009 DM Millennium 2 863 200 205 900 -
02.10.2008 2008 DM Millennium 2 074 800 147 000 -
04.08.2008 2008 DM IDM SA 1 871 200 150 500 -