STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBG


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 43 667,00 20 791,00 -64 458,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 -23 454,00 -16 321,00 39 776,00 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -93 003,00 -16 706,00 109 710,00 0,00
Zysk (strata) netto -6 213,00 -86 863,00 -16 706,00 -4 577 803,00 -46 105,00
Aktywa razem 429 927,00 364 426,00 332 802,00 120 267,00 97 885,00
Kapitał własny -207 839,00 -294 577,00 -311 282,00 -4 889 085,00 -4 935 191,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 815 093,64 818 420,31 818 420,31 818 420,31 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -0,26 -0,36 -0,38 -5,97 -6,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,11 -0,02 -5,59 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 315 539,00 204 739,00 313 009,00 -833 037,00 568,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 327,00 -203 614,00 -43 017,00 -4 023 134,00 -20 288,00
Zysk (strata) brutto -4 768,00 -206 014,00 -45 469,00 -4 018 390,00 -20 273,00
Zysk (strata) netto -4 799,00 -61 237,00 -42 642,00 -4 368 996,00 -26 558,00
Aktywa razem 1 555 520,00 1 527 900,00 1 475 172,00 1 339 999,00 1 161 461,00
Kapitał własny -212 581,00 -273 789,00 -316 314,00 -4 686 982,00 -4 713 690,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 815 093,64 818 420,31 818 420,31 818 420,31 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -0,26 -0,34 -0,39 -5,73 -5,76
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,08 -0,05 -5,34 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 122 594,00 31 995,00 13 449,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -97 512,00 1 053 771,00 -18 201,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -267 529,00 957 387,00 -83 723,00 0,00 0,00
Zysk (strata) netto -267 529,00 957 387,00 -83 723,00 -70 378,00 -4 687 585,00
Aktywa razem 923 359,00 632 500,00 487 539,00 415 299,00 120 267,00
Kapitał własny -1 250 161,00 -38 389,00 -122 044,00 -201 649,00 -4 889 085,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 714 750,00 770 705,82 804 050,59 815 093,64 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -1,75 -0,05 -0,15 -0,25 -5,97
Zysk (strata) na jedną akcję -0,37 1,24 -0,10 -0,09 -5,73
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 798 815,00 1 987 014,00 1 869 093,00 1 318 157,00 250,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -190 638,00 820 391,00 -47 974,00 -61 359,00 -4 273 092,00
Zysk (strata) brutto -192 144,00 803 247,00 -60 352,00 -39 120,00 -4 274 641,00
Zysk (strata) netto -177 575,00 838 731,00 -31 441,00 -23 725,00 -4 477 674,00
Aktywa razem 2 193 807,00 1 960 916,00 1 767 796,00 1 566 608,00 1 339 999,00
Kapitał własny -1 159 154,00 -65 941,00 -166 733,00 -207 918,00 -4 686 982,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 714 750,00 770 705,82 804 050,59 815 093,64 818 420,31
Wartość księgowa na jedną akcję -1,62 -0,09 -0,21 -0,26 -5,73
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 1,09 -0,04 -0,03 -5,47
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
13.03.2012 2012 DM IDM SA 4 208 000 125 000 -
13.03.2012 2011 DM IDM SA 3 733 800 206 500 -
13.03.2012 2013 DM IDM SA 3 691 500 139 500 -
06.08.2010 2010 DM BDM S.A. 3 289 300 225 000 -
06.08.2010 2011 DM BDM S.A. 3 914 200 245 900 -
06.11.2008 2009 DM IDM SA 2 692 400 206 000 -
06.11.2008 2008 DM IDM SA 2 110 000 1 512 -
02.10.2008 2009 DM Millennium 2 863 200 205 900 -
02.10.2008 2008 DM Millennium 2 074 800 147 000 -
04.08.2008 2008 DM IDM SA 1 871 200 150 500 -