STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOL


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 142 381 000,00 1 341 046 000,00 1 399 968 000,00 1 383 340 000,00 1 119 510 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 290 000,00 89 378 000,00 102 620 000,00 44 771 000,00 26 020 000,00
Zysk (strata) brutto 54 026 000,00 90 809 000,00 85 353 000,00 45 511 000,00 -63 507 000,00
Zysk (strata) netto 48 641 000,00 77 795 000,00 59 757 000,00 37 021 000,00 -48 424 000,00
Aktywa razem 4 767 130 000,00 4 765 832 000,00 4 936 058 000,00 5 132 287 000,00 5 716 493 000,00
Kapitał własny 2 045 318 000,00 2 038 264 000,00 2 137 180 000,00 2 147 483 647,00 2 147 483 647,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 819 429,46 819 429,46 819 429,46 819 429,46 819 429,46
Wartość księgowa na jedną akcję 2 496,03 2 487,42 2 608,13 2 625,47 2 734,30
Zysk (strata) na jedną akcję 59,36 94,94 72,93 45,18 -59,10
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 090 662 000,00 3 553 005 000,00 4 130 320 000,00 5 168 668 000,00 5 266 735 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -217 231 000,00 307 905 000,00 354 367 000,00 352 876 000,00 294 059 000,00
Zysk (strata) brutto -307 895 000,00 272 543 000,00 365 638 000,00 331 351 000,00 275 699 000,00
Zysk (strata) netto -260 999 000,00 263 497 000,00 306 952 000,00 301 197 000,00 223 214 000,00
Aktywa razem 3 914 883 000,00 4 103 786 000,00 4 231 700 000,00 4 611 581 000,00 5 132 287 000,00
Kapitał własny 1 452 219 000,00 1 492 072 000,00 1 740 954 000,00 1 994 455 000,00 2 147 483 647,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 836 152,51 819 429,46 819 429,46 819 429,46 819 429,46
Wartość księgowa na jedną akcję 1 736,79 1 820,87 2 124,59 2 433,96 2 625,47
Zysk (strata) na jedną akcję -312,14 321,56 374,59 367,57 272,40
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.08.2014 2016 Espirito Santo Research 4 843 000 124 000 -
20.08.2014 2014 Espirito Santo Research 4 934 000 90 000 -
20.08.2014 2015 Espirito Santo Research 5 256 000 111 000 -