STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOL


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 333 718 000,00 1 449 018 000,00 1 383 964 000,00 1 142 381 000,00 1 341 046 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 119 395 000,00 121 404 000,00 43 430 000,00 57 290 000,00 89 378 000,00
Zysk (strata) brutto 100 462 000,00 122 022 000,00 40 951 000,00 54 026 000,00 90 809 000,00
Zysk (strata) netto 72 935 000,00 89 955 000,00 78 045 000,00 48 641 000,00 77 795 000,00
Aktywa razem 4 542 864 000,00 4 615 690 000,00 4 611 581 000,00 4 767 130 000,00 4 765 832 000,00
Kapitał własny 1 854 450 000,00 1 923 540 000,00 1 994 455 000,00 2 045 318 000,00 2 038 264 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 819 429,46 819 429,46 819 429,46 819 429,46 819 429,46
Wartość księgowa na jedną akcję 2 263,10 2 347,41 2 433,96 2 496,03 2 487,42
Zysk (strata) na jedną akcję 89,01 109,78 95,24 59,36 94,94
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 866 607 000,00 4 090 662 000,00 3 553 005 000,00 4 130 320 000,00 5 168 668 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 080 000,00 -217 231 000,00 307 905 000,00 354 367 000,00 352 876 000,00
Zysk (strata) brutto -45 482 000,00 -307 895 000,00 272 543 000,00 365 638 000,00 331 351 000,00
Zysk (strata) netto 4 078 000,00 -260 999 000,00 263 497 000,00 306 952 000,00 301 197 000,00
Aktywa razem 4 649 525 000,00 3 914 883 000,00 4 103 786 000,00 4 231 700 000,00 4 611 581 000,00
Kapitał własny 1 749 745 000,00 1 452 219 000,00 1 492 072 000,00 1 740 954 000,00 1 994 455 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 836 152,51 836 152,51 819 429,46 819 429,46 819 429,46
Wartość księgowa na jedną akcję 2 092,61 1 736,79 1 820,87 2 124,59 2 433,96
Zysk (strata) na jedną akcję 4,88 -312,14 321,56 374,59 367,57
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.08.2014 2016 Espirito Santo Research 4 843 000 124 000 -
20.08.2014 2014 Espirito Santo Research 4 934 000 90 000 -
20.08.2014 2015 Espirito Santo Research 5 256 000 111 000 -