STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB (ELBUDOWA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 141 082,00 202 540,00 240 164,00 126 774,00 107 943,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -75 913,00 4 058,00 -14 023,00 -7 411,00 -50 974,00
Zysk (strata) brutto -73 248,00 3 682,00 -23 542,00 -7 819,00 -47 067,00
Zysk (strata) netto -59 518,00 2 629,00 -20 761,00 -6 336,00 -100 426,00
Aktywa razem 705 383,00 723 746,00 771 771,00 664 811,00 557 417,00
Kapitał własny 313 216,00 315 766,00 295 439,00 287 089,00 187 411,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65
Wartość księgowa na jedną akcję 62,62 63,13 59,07 57,40 37,47
Zysk (strata) na jedną akcję -11,90 0,53 -4,15 -1,27 -20,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 152 165,00 212 333,00 249 913,00 135 196,00 121 215,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -75 093,00 5 098,00 -19 853,00 -7 075,00 -50 008,00
Zysk (strata) brutto -75 495,00 6 126,00 -19 223,00 -7 847,00 -50 427,00
Zysk (strata) netto -61 839,00 4 844,00 -16 651,00 -6 634,00 -103 674,00
Aktywa razem 700 035,00 721 808,00 773 252,00 669 899,00 564 725,00
Kapitał własny 303 470,00 307 349,00 290 534,00 283 342,00 180 426,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65
Wartość księgowa na jedną akcję 60,67 61,45 58,09 56,65 36,07
Zysk (strata) na jedną akcję -12,36 0,97 -3,33 -1,33 -20,73
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 064 485,00 1 204 228,00 928 509,00 863 169,00 724 331,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 728,00 59 428,00 56 115,00 66 423,00 -83 014,00
Zysk (strata) brutto 36 885,00 59 018,00 64 057,00 66 542,00 -79 763,00
Zysk (strata) netto 29 101,00 47 162,00 53 121,00 52 030,00 -66 856,00
Aktywa razem 912 784,00 898 506,00 902 025,00 877 146,00 771 771,00
Kapitał własny 346 858,00 394 599,00 424 797,00 428 459,00 295 439,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65
Wartość księgowa na jedną akcję 69,35 78,89 84,93 85,66 59,07
Zysk (strata) na jedną akcję 5,82 9,43 10,62 10,40 -13,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 108 316,00 1 242 830,00 971 480,00 902 901,00 763 496,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 356,00 63 090,00 61 785,00 69 751,00 -87 142,00
Zysk (strata) brutto 33 504,00 62 882,00 68 777,00 74 412,00 -86 215,00
Zysk (strata) netto 27 321,00 50 158,00 55 121,00 58 609,00 -71 747,00
Aktywa razem 911 812,00 897 827,00 910 933,00 890 230,00 773 252,00
Kapitał własny 338 046,00 386 841,00 423 357,00 430 948,00 290 534,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65 5 001,65
Wartość księgowa na jedną akcję 67,59 77,34 84,64 86,16 58,09
Zysk (strata) na jedną akcję 5,46 10,03 11,02 11,72 -14,35
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2015 2017 Noble Securities 1 292 000 51 000 -
28.04.2015 2016 Noble Securities 1 224 000 49 000 -
28.04.2015 2015 Noble Securities 1 192 000 44 000 -
07.12.2014 2015 Noble Securities 1 262 000 34 000 -
07.12.2014 2014 Noble Securities 1 097 000 26 000 -
07.12.2014 2016 Noble Securities 1 267 000 41 000 -
06.05.2013 2011 Noble Securities 945 000 38 000 -
06.05.2013 2012 Noble Securities 1 029 000 40 000 -
06.05.2013 2013 Noble Securities 1 017 000 42 000 -
06.05.2013 2010 Noble Securities 787 000 45 000 -