STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC (AKCEPTFIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 516,00 586,00 551,00 200,00 84,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 151,00 258,00 202,00 -1 949,00 -46,00
Zysk (strata) brutto 12,00 33,00 -19,00 -2 226,00 -148,00
Zysk (strata) netto 12,00 33,00 -19,00 -2 187,00 -148,00
Aktywa razem 26 334,00 26 597,00 26 467,00 22 577,00 20 519,00
Kapitał własny 9 164,00 9 196,00 9 177,00 6 965,00 6 833,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,83 1,84 1,84 1,39 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 -0,00 -0,44 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 596,00 2 725,00 2 787,00 2 685,00 1 853,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 494,00 647,00 1 014,00 920,00 -1 338,00
Zysk (strata) brutto 248,00 194,00 126,00 107,00 -2 200,00
Zysk (strata) netto 196,00 134,00 99,00 107,00 -2 187,00
Aktywa razem 28 029,00 26 692,00 25 621,00 25 913,00 22 577,00
Kapitał własny 8 812,00 8 946,00 9 044,00 9 152,00 6 965,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,76 1,79 1,81 1,83 1,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,02 0,02 -0,44