STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AFC (AKCEPTFIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 623,00 678,00 684,00 516,00 586,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 182,00 278,00 237,00 151,00 258,00
Zysk (strata) brutto 31,00 18,00 2,00 12,00 33,00
Zysk (strata) netto 23,00 8,00 19,00 12,00 33,00
Aktywa razem 25 314,00 24 557,00 25 913,00 26 334,00 26 597,00
Kapitał własny 9 123,00 9 130,00 9 152,00 9 164,00 9 196,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,83 1,83 1,83 1,83 1,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 798,00 2 596,00 2 725,00 2 787,00 2 685,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 045,00 494,00 647,00 1 014,00 920,00
Zysk (strata) brutto 546,00 248,00 194,00 126,00 107,00
Zysk (strata) netto 400,00 196,00 134,00 99,00 107,00
Aktywa razem 27 303,00 28 029,00 26 692,00 25 621,00 25 913,00
Kapitał własny 8 616,00 8 812,00 8 946,00 9 044,00 9 152,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,72 1,76 1,79 1,81 1,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02