STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPS (CYFRPLSAT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 582 600,00 607 100,00 596 200,00 591 800,00 587 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 400,00 83 800,00 115 500,00 124 600,00 91 400,00
Zysk (strata) brutto 132 400,00 81 600,00 109 900,00 414 900,00 77 400,00
Zysk (strata) netto 101 400,00 58 000,00 86 500,00 389 900,00 31 200,00
Aktywa razem 14 707 400,00 13 833 600,00 13 743 500,00 14 019 900,00 14 085 400,00
Kapitał własny 11 392 300,00 11 161 100,00 11 247 700,00 11 043 000,00 11 074 300,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 17,81 17,45 17,59 17,27 17,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,09 0,14 0,61 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 735 000,00 3 002 000,00 2 791 600,00 2 923 000,00 2 892 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 396 500,00 419 400,00 491 200,00 522 500,00 459 000,00
Zysk (strata) brutto 303 100,00 307 600,00 374 600,00 355 400,00 306 000,00
Zysk (strata) netto 226 100,00 70 900,00 291 900,00 263 600,00 231 300,00
Aktywa razem 30 395 300,00 30 696 800,00 31 463 800,00 31 359 200,00 31 277 700,00
Kapitał własny 13 126 000,00 13 227 000,00 13 519 000,00 13 268 000,00 13 499 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 20,52 20,68 21,14 20,75 21,11
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,11 0,46 0,41 0,36
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 034 600,00 2 099 600,00 2 213 200,00 2 280 300,00 2 354 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 321 100,00 356 800,00 317 400,00 289 400,00 382 400,00
Zysk (strata) brutto 179 800,00 492 600,00 627 000,00 657 200,00 584 900,00
Zysk (strata) netto 177 200,00 446 100,00 578 000,00 606 000,00 488 500,00
Aktywa razem 12 813 000,00 13 093 000,00 13 283 800,00 13 536 800,00 13 833 600,00
Kapitał własny 9 382 900,00 9 944 200,00 10 512 200,00 10 912 400,00 11 161 100,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 14,67 15,55 16,44 17,06 17,45
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 0,70 0,90 0,95 0,76
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 409 900,00 9 823 000,00 9 729 800,00 9 828 600,00 10 686 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 442 400,00 1 985 800,00 1 669 300,00 1 834 000,00 1 727 000,00
Zysk (strata) brutto 314 200,00 1 332 400,00 1 033 400,00 1 335 000,00 1 306 100,00
Zysk (strata) netto 292 500,00 1 163 400,00 1 041 300,00 980 600,00 833 600,00
Aktywa razem 27 338 700,00 26 490 100,00 27 729 300,00 27 756 000,00 30 696 800,00
Kapitał własny 9 078 200,00 10 250 100,00 11 299 600,00 12 074 200,00 13 227 000,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02 639 546,02
Wartość księgowa na jedną akcję 14,20 16,03 17,67 18,88 20,68
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 1,82 1,63 1,53 1,30
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.09.2016 2018 DM BDM S.A. 9 900 000 1 260 000 -
18.09.2016 2016 DM BDM S.A. 9 670 000 940 000 -
18.09.2016 2017 DM mBank 990 000 1 260 000 -
16.09.2016 2018 DM mBank 9 714 000 1 229 000 -
16.09.2016 2017 DM mBank 9 625 000 1 042 000 -
16.09.2016 2016 DM mBank 9 686 000 911 000 -
04.12.2014 2016 DM PKO BP 9 833 000 1 557 000 -
04.12.2014 2015 DM PKO BP 9 608 000 1 290 000 -
04.12.2014 2014 DM PKO BP 7 280 000 460 000 -
15.04.2013 2013 DM IDM SA 2 882 800 Net debt -1,715.1000